ENLEM: Yerkürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.

  • Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür. Işınların atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve sıcaklık ta kutuplara doğru azalır.
  • Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır.
  • İklim ve bitki örtüsü kutuplara doğru değişir.

Not
Enlem farkı arttıkça iklim ve bitki çeşitliliği artar. KYK’de görülen iklim ve bitki türlerinin benzeri GYK’de görüldüğü için iki yarımkürede uzanan alanlardan sadece birisi alınır.. Özellikle iklim ve bitki çeşitliliği Ekvatoral ve Kutup kuşağı arasındaki geçiş özelliği taşıyan Orta kuşakta artmaktadır.

  • Tarımın yükselti sınırı toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı) Orman üst sınırı ve yerleşme sınırı kutuplara doğru azalır.  • Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar.
  • Gece gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar.
  • Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.