BALIKÇILIK


Yurdumuzun etrafı denizlerle çevrili birçok akarsu ve tatlı su gölümüz olmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir.

Balıkçılığın Gelişmemesinin Sebepleri

 • Denizlerimizin balık bakımından zengin olmaması.
 • Açık deniz (Okyanus) balıkçılığının yapılmayışı.
 • Taşıma ve depolama imkanlarının yetersizliği.
 • Zararlı avlanma yöntemlerinin uygulanması (dinamit patlatma trol avcılığı gibi)
 • Denizlerimizdeki kirlenmenin önlenememesi.

Balıkçılığın Türkiye’de Gelişebilmesi İçin;

 • Açık deniz balıkçılığı yapılmalıdır.
 • Tatlı su balıkçılığı teşvik edilmelidir.
 • Zararlı balık avlama yöntemleri önlenmelidir.
 • Kıyı kirlenmesi önlenmelidir.
 • Modern balıkçılık yöntemleri uygulanmalıdır.
 • Depolama ve soğutuculu araçlarla taşıma olanakları artırılmalıdır.
 • Kültür balıkçılığı geliştirilmelidir.

Deniz balıkçılığı: Ülkemizdeki su ürünlerinin büyük bir kısmı (% 90) denizlerden elde edilmektedir. Denizlerden sağlanan balık üretiminin % 81 ini Karadeniz % 11'ini Marmara % 5 ini Ege % 3 ünü Akdeniz karşılar.

Tatlı su balıkçılığı: Bu balıkçılık akarsularda tatlı su göllerinde ve barajlarda yapılır. Eğirdir Beyşehir Ulubat İznik Sapanca Çıldır göllerinde tatlı su balıkçılığı yapılırken Tuz Gölü Burdur Acıgöl ve Van Gölü’nün akarsu ağızları dışında balık üretimi yapılamaz. Son yıllarda Keban Karakaya Seyhan Hirfanlı Atatürk gibi baraj göllerinde balık üretim çalışmaları başlamıştır.

Kültür Balıkçılığı: Son yıllarda ülkemizde temiz akarsu boylarında özel yapılmış havuzlarda kültür balıkçılığı yapılmakta ve çoğunlukla alabalık yetiştirilmektedir

***Bodrum kıyılarında sünger avcılığı gelişmiştir.
***Japonya ve Norveç’te balıkçılık çok gelişmiştir. Sebepleri : Okyanus akıntılarının karşılaşım alanında olmasıdır.