İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslerin bütününe gürültü kirliliği denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyededir.

Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir.

Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler zamansız yapılan bakım-onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültülerdir.

Gürültü kirliliği insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta iş verimini azaltmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek hastalıklarının %10'u gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı olara tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının pek çoğu tedavi edilebildiği halde işitme kaybının tedavisi yapılamamaktadır