Hava su ve toprak kirlenmesinin bir sonucu olarak besin kirlenmesi ortaya çıkar.

Sulardaki zehirli atıklar balıkların bünyesinde birikir. Bunları tüketen insanlar
da olumsuz etkilenir.

Fabrikalarda üretim aşamasında hijyene dikkat edilmemesi de besin kirlenmesine yol açar.

Tarımda yüksek dozda kullanılan ilaçlar besinlerin yapısında kalır ve insanlar için zararlı hâle gelebilir.