Volkanik patlamalar orman yangınları çöllerden esen rüzgarların meydana getirdiği hava kirliliği zamanla yok olur.

Fakat fosil yakıtlarının yanması motorlu taşıtlar sanayi faaliyetleri ve çöplerin yanması ile oluşan hava kirliliği çok tehlikelidir.

Hava kirliliğini oluşturan unsurlar içinde zarar derecesi en yüksek olan kükürtdioksit gazıdır. Bu nedenle bu gazın havadaki miktarı çoğunlukla hava kirliliği için bir ölçü kabul edilmiştir.

Kükürtdioksit gazı atmosfere karıştığında su buharı ile birleşerek asit haline dönüşmektedir.

Asit yağmurları doğal bitki örtüsü tarımsal üretim ve çayırlar üzerinde tahrip edici etki yapar.

LONDRA TİPİ HAVA KİRLİLİĞİ

Sanayi kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların oluşturduğu duman ile ortamdaki sisin karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.

Londra’da 1952 yılında kükürt dioksit sis ve duman karışımı olan hava tabakası şehri bir battaniye gibi örtmüş ve 4000 kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu tip kirlenme ilk kez Londra’da görüldüğü için Londra tipi hava kirlenmesi adını almıştır.

LOS ANGELES TİPİ HAVA KİRLİLİĞİ
Los Angeles tipi hava kirlenmesi egzoz gazlarının güneş ışınlarının etkisiyle karbon dioksite dönüşmesiyle oluşan hava kirliliğidir.
Ülkemizde araç trafiğinin yoğun olduğu kıyı şehirlerimizde özellikle İstanbul'da bu tip hava kirliliğine zaman zaman rastlanılmakladır.

  • Solunum yetersizliği astım bronşit halsizlik iştahsızlık en tehlikelisi kanser ve anemi gibi rahatsızlıkların nedenleri arasında hava kirliliği önemli bir yer işgal etmektedir.
  • Hayvanların hava kirliliğinden etkilenmesi solunum yoluyla ve beslenme sırasında aldıkları kirletici maddelerden kaynaklanmaktadır.