İnsanlar tarafından toprağın içine ya da üzerine bırakılan zararlı maddelerin toprağın niteliğini bozmasına toprak kirliliği denir.

  • Tarımsal ilaçların ve kimyasal gübrelerin çözeltileriyle sanayi tesisleri ve kentsel atıkların karıştığı sular toprağa temas ettiğinde kirliliğe sebep olur.


  • Fabrika bacalarından havaya karışan çeşitli gazlar asit yağışları şeklinde yeryüzüne düştüğünde toprağa karışarak verimini düşürür.

Toprağa çeşitli yollarla karışan ağır metaller (Kurşun çinko civa gibi) bitkiler yoluyla bitkileri tüketen insan ve hayvanlara geçebilmektedir. Bu durum çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.