Suyun doğal özellik ve bileşiminin canlı sağlığını olumsuz yönde etkileyecek biçimde değişimi su kirliliği olarak tanımlanır. Çevre kirlenmesinden en çabuk en kolay ve en çok etkilenen sudur. Çünkü her türlü kirlilik suyla temizlenmektedir.

Su kirliliğinin başlıca kaynakları;

  • Evsel ve sanayi atıkları
  • Gübreleme ve ilaçlama faaliyetleri sırasında tarım alanlarından yer altı sularına karışan kimyasal maddeler
  • Nükleer ve termik santrallerden çıkan sıcak sular
  • Yakıt taşıyan gemilerin sızdırması veya kazalar sonucu denize petrol dökülmesi.
  • Toprak erozyonu sonucunda topraklar akarsular vasıtası ile deniz ve göllere taşınarak buraları kirletir.

Suların kirlenmesi sonucu kolera tifo ve dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşır. Kirlenmiş suların tarım alanlarında kullanılmasıyla toprağın niteliği bozulur ve verim düşer.