Un Fabrikaları
Gıda sanayi ürünleri içerisinde en büyük yeri un ve unlu mamuller almaktadır. Bu sektörde yılda yaklaşık 10 milyon ton buğday unu ve buna bağlı olarak 10 milyon tona yakın ekmek üretimi gerçekleşmektedir.

Türkiye bisküvi alt sektöründe 780 bin ton yıllık üretim kapasitesi ve 400-450 bin ton üretim düzeyi ile ihracatçı ülke konumunda bulunmaktadır. 1994 yılında 353 bin ton olan bisküvi üretimi 2000 yılında 441 bin tona ulaşmıştır.

İhracata yönelik sanayileşme stratejisi sonucunda makarna ihracatında gözlenen canlanma ve iç talepteki artış bu sektörde önemli gelişmelere neden olmuştur. Bugün 900 bin ton kurulu kapasitesi ve 480 bin ton üretim düzeyi ile Türkiye dünyanın en büyük makarna üreticisi ülkeler arasında yer almaktadır

Buğday Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları dışında her yerde yetiştirilir. Aynı zamanda halkın temel besin maddesidir. Bu nedenle un fabrikaları her bölgeye dağılmıştır.Makarna ve bisküvi fabrikaları daha çok İç Anadolu’da yoğunlaşmıştır.

Tütün Fabrikaları
Türkiye tütün endüstrisinde faaliyetler TEKEL ve özel sektör firmaları Philsa ve RJR tarafından gerçekleştirilmektedir. TEKEL; sigara puro tömbeki gibi tütün mamulleri özel sektör firmaları ise sadece sigara üretimini gerçekleştirmektedir. Tütün mamulleri sanayi üretiminde en büyük yeri 120-125 bin ton arasında değişen üretim miktarı ile sigara almakta bunu purolar ve diğerleri izlemektedir.

Türkiye şark tipi tütün üretimi ve ihracatında dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. 1995 yılı işlenmiş yaprak tütünde 136 bin ton olan ihracat miktarı 2000 yılında 100 bin ton dolayında gerçekleşmiştir. 1995 yılında 19 bin ton olan tütün ithalat miktarı 1999 yılında 62 bin tona yükselmiştir