ULAŞIM
İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir.

KARA YOLLARI
Ülkemizde en yaygın olan ulaşım türüdür. Yük taşımacılığının % 70'i yolcu taşımacılığının da %90'ı karayolu ile yapılmaktadır. Özellikle 1950'li yıllardan sonra karayolu yapımı artmış ve ulaşım araçları çoğalmıştır. Ülkemizdeki en işlek karayolları Edirne İstanbul Ankara Adana arası ile İstanbul Bursa İzmir arası ve İzmir Aydın Denizli arasıdır. Modern karayolu olan otoyollar ülkemizde sadece Edirne İstanbul Bolu ve Ankara arasındaAdana Hatay çevresinde ve İzmir çevresinde bulunur.