Dejavu Nasıl Oluşur?

Dejavu nasıl oluşur ?

Beynin yorgunluk veya başka sebeplerden dolayı bir görüntü ses vb. herhangi bir olayı giriş anı sırasında algılayamamasından kaynaklanabilir. Beyin bu olayı tam algıladığında kişi bu olayı daha önce yaşadığı hissine kapılabilir.

Ayrıca beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkı ile çalışmasından da kaynaklanabilir. Bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için geç algılayan taraf bu olayın daha önce yaşanmış olduğu yanılsamasına kapılır. Bu durum sinir aksonlarındaki küçük bir sapmadan kaynaklanır.

Araştırmalara göre insanların %50 den fazlası hayatlarında en az bir kere dejavu durumunu yaşamıştır.
İnsanların çoğu bir süre sonra en son ne zaman dejavu yaşadığını unutur.Yaşlandıkça dejavu yaşama olayı azalır ve belli bir yaştan sonra tamamen durur.