Fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat tahtı oğluna bırakıp Manisaya inzivaya çekilir.
Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verirler.
Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık padişah sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar;

Baba
Eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.

Bu mektup üzerine Sultan Murat gelip ordunun başına geçer ve haçlıları bir kez daha yenilgiye uğratır.

Bu kadar zekice birşey yapan insanın İstanbul'u feth etmesi şaşırtıcı olmamalı.