İnsan gözünün bölümleri yukarıdaki şekilde görülüyor. Işığın göze ilk girdiği yer kornea. Daha sonra “iris” adı verilen pigmentli (renkli) tabakadan geçen ışık mercek tarafından kırılarak retinaya düşürülüyor. İris burada ayrıca ışığın şiddetine bağlı olarak gözbebeğinin boyutunu da belirleyerek (tıpkı fotoğraf makinesindeki diyafram gibi) görüşün en net şekilde sağlanabileceği kadar ışığın içeri geçmesine izin veriyor.
Ön ve arka odacıkların içinde bulunan sıvı hem gözün şeklinin korunmasında hem de ışığın retinaya düzgün şekilde düşürülmesinde (kırılma indisini belirli bir seviyede tutarak) işlev görüyor. Retina ışığa duyarlı koni ve çomakçık hücrelerini bulunduran ağ tabakaya verilen isim. Bu almaçlar optik sinir tarafından beyine gönderilmek üzere ışığa tepki oluşturuyor.Çomakçık hücreleri esas olarak karanlık-aydınlık değişimlerine ve şekil-hareket algısına karşı duyarlı. Bu nedenle de sadece tek tip ışığa duyarlı pigment taşıyorlar. Koni hücreleri ise esas olarak renkli görüşten sorumlu ve sadece aydınlıkta işlev görebiliyor. Bu nedenle de karanlıkta renkleri ayırt edemiyoruz. İnsan retinasında ortalama 120 milyon adet çomakçık hücresi ve ortalama 6 milyon adet de koni hücresi bulunuyor.
Retina üzerinde görüşün en net olduğu yer fovea veya sarı leke olarak bilinen bölge. Burada sadece koni hücreleri bulunuyor. Retinada hiçbir ışığa duyarlı almaç taşımayan tek bölge ise kör nokta. Burası optik sinirlerin bir araya gelerek gözü terk ettikleri nokta ve buraya görüntüsü düşen herhangi bir cisim algılanamıyor.
Görüş kısaca bu şekilde gerçekleşiyor. Gözde ışığa duyarlı almaçlar tarafından beyine gönderilen sinyaller görüntü halinde beyinde resmediliyor biz de bu sayede cisimlerin görüntülerini algılıyoruz.
Bazı insanların belirli cisimleri bükebilme veya hareket ettirebilme yeteneğine sahip olduğuna dair haberler duyuyoruz. Bilimsel açıdan kabul görmemekle birlikte bu durumun görüş mekanizmasıyla herhangi bir ilişkisi yok. İnsan vücudunda belirli seviyede bir elektrik enerjisinin üretildiği yapılan çeşitli testler ve deneylerle kanıtlanmış durumda. Bazı insanlar ise bu enerjiyi doğru şekilde dışa vurmanın ve belirli doğrultuda yönlendirerek kullanabilmenin yolunu bulduklarını iddia ediyorlar. Bu kişiler söz konusu iddialarında bakışın belirli bir noktaya odaklanması dahilinde bu noktada bir enerji yoğunluğu oluşturduklarını öne sürüyorlar. Ancak görüş esnasında gözlerden kesinlikle herhangi bir dalga yayılmıyor. Telekinezi adı altında incelenen veya bahsi geçen bu tarz olayların metafiziğin konusunu olduğunu fizik ile veya diğer pozitif bilimlerle herhangi bir ilgisi olmadığını bu nedenle de bilimsel olarak kabul görmediğini de bir kez daha hatırlatmak isteriz.