SÖZLÜK ANLAMI

Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer hariç iç karşıtı