Sayıların Kozmik Anlamları Çeşitli Kültürlerde İfade Ettiği AnlamlarBirçok kültürde sayılar sembollerle yüklüdür. Simgesel açıdan bakıldığında sayılar miktar bildirmenin ötesinde özelliklere de sahiptir. Eski Yunan matematik üstadı Pisagor'a göre çift sayılar dişi ve pasifti çünkü iki eşit parçaya bölünebiliyordu; tek sayılar ise erkek ve aktifti.

0-Sıfır eski Hindistan'da icat edildi. Kesintisiz bir daire sembolü ile gösterilir ve yokluk ile sonsuzluk anlamını taşırdı. Pisagor'a göre daire (sıfır) en mükemmel şekil olup her şeyi içine alır ve her şey ondan yaratılmıştır. İslam dinine göre ise sınırsız ışık ve Kutsal Varlık anlamına gelir.

1-Bir numara olmak en üstün olmak demektir. Ruhsal açıdan bir varoluş öncesi dönemi simgeler. Bunun yanı sıra da tüm canlıların geri döneceği birliği/tekliği sembolize eder. Hem Tanrı hem de bireydir.

2-Birçok kültüre göre dünya zıtlıklar ve ikiliklerden oluşmuştur: yaşam ve ölüm aydınlık ve karanlık erkek ve dişi cennet ve cehennem gibi. Diğerleri ise bu zıtlıkları birbirini tamamlayan çiftler olarak değerlendirir: Çinlilerin Yin ve Yang sembolü gibi. İki hem zıtlığın ve karşıtlığın hem de dengenin ve birleşmenin sembolüdür.

3-Birçok dine göre üç kutsaldır çünkü içinde 2'yi ve 1'i yani yaşam ve deneyimleri barındırır. Üç sayısı doğum-yaşam-ölüm beden-zihin-ruh geçmiş-bugün-gelecek erkek-kadın-çocuk gibi kavramları simgeler.

4-Dört karenin sayısıdır; dört element yani toprak-hava-su-ateş ile pusulanın dört ana yönünü gösterir. Yerküre ve bütüncüllükle bağdaştırılır. Ortaçağ Avrupası'nda insan doğası dört mizaç İle sembolize edilirdi: soğukkanlı umut besleyici öfkeli ve melankolik.

5-Dişi sayı olan 2 ile erkek sayı olan 3'ün birleşmesinden oluştuğu için beş birçok kültürde önem taşır. İnsanın sembolüdür. İnsan vücudunda baştan açık kollara ve bacaklara doğru uzanan çizgiler bir beş kenar oluşturur. İnsanın beş ana duyusu vardır. Müslümanlar günde beş kez dua eder ve İslam’ın beş ana kuralı vardır.

6-İncil'e göre Tanrı dünyayı altı günde yaratmış ve yedinci gün dinlenmiştir. Altı dengeyi sevgiyi sağlığı ve zarda kazanan atış olmasından dolayı şansı simgeler.

7-Yedi ilahi güç olan 3 ile yeryüzünün sembolü 4'ün birleşmesinden oluştuğu için kutsal bir sayıdır. Ayın her dönemi yedi gün sürer ve bir haftada yedi gün vardır.

Menorah: Musevi şamdanındaki yedi dal haftanın günlerini ve güneş-ay-dünya ve beş ana gezegeni temsil eder. Üç adet U şeklindeki kol ise bilgeliğin gücün ve güzelliğin sembolüdür.

İçsel Daireler: Hint felsefesine göre vücutta yedi det çember veya chakra vardır. Bunlar bilinç kademelerinin simgeleri olup en altta fiziksel canlı kalmadan başlayıp en üstte ruhsal aydınlamaya doğru gider.

Yedi Ölümcül Günah: Oburluk tembellik şehvet gurur/kendini beğenmişlik hiddet kıskançlık ve açgözlülüktür.

8-İlk küp sayı (2x2x2) olan sekiz mükemmel sayı olarak kabul edilir. Çin'de sekiz hayatı yönetilir: 8 aylık bebeğin süt dişleri çıkar; 8 yaşında çocuğun süt dişleri dökülür; 8in iki ktında olgunluğa erişir 64'de (8x8) ise üretme yeteneğini kaybeder. Budistlerin hayat çemberinde Aydınlanmaya giden sekiz basamağın sembolü olan sekiz adet tutamak vardır.

9-Üçün kendiyle çarpılması ile elde edilen dokuz sayısı kutsal kabul edilir ve sonsuzluğu bütünleşmeyi ve doyumu simgeler. Nors tanrısı Odin Yggdrasil ağacında dokuz gün ve dokuz gece asılı kalarak insanoğlu için bilgeliğin gizemini elde etmiştir. Çin'de ise dokuz evrensel kudretin sembolüdür; dokuz katlı padoga cenneti simgeler.

10-İki elin parmaklarının sayısı olan on birçok sayısal sistemin de temelini oluşturur(ondalık gibi). On sayısının İncil'de de önemli yeri vardır Tevrat'ta on emir vardır. Bazı teorilere göre ondalık sistemde on sayısı birliğe ve bütünleşmeye dönüşün sembolüdür.

12-Erkek sayı olan 3 ile dişi sayı olan 4'ün çarpılmasıyla elde edilen 12 hem dünyevi hem de ruhsal düzeni simgeler. 12 adet burç ve bir yılda 12 ay vardır; gece ve gündüz 12 saattir. Ayrıca yuvarlak masanın 12 şövalyesi Noel'in 12 günü Hz.İsa'nın 12 müridi ve İsrail'in 12 kavimi vardır.

13-Hiristiyan ülkelerinde 13 sayısı uğursuz kabul edilir çünkü Hz.İsa'nın son yemeğinde 13 kişi vardı. Eski Güney Amerika'da Mayaların 13 cenneti vardı ve Aztek takvimi 13 günlük dönemlerden oluşurdu.

21-Bir vatandaşın oy hakkını elde ettiği yaş olan 21 ( ki birçok ülkede bu yaş daha erkene alınmıştır) yaşamda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yine birçok ülkede 21 yaş alkol satın alma ve tüketme hakkının elde edildiği yaştır.

40-Bütünselliği simgeleyen bu sayı özellikle İncil'de önem taşır. Hz. Musa’nın Sınai Dağına gidişi 40 gün sürer tıpkı Hz. İsa’nın çölde geçirdiği süre gibi. Nuh'un gemisi de selde 40 gün 40 gece gezinmiştir. Masallarda 40 gün 40 gece süren düğünler yapılır 40 harami vardır.

50-Sevincin ve kutlamanın sayısıdır. 7x7 yıllık dönemlerin bitimi ve yeni bir başlangıcı simgeler.

60-Dakika ve saatin bölünmesini gösterdiğinden zamanla bağdaştırılır. Eski Mısır'da uzun ömür sembolüdür.