ÖĞRENME TEORİLERİ - TÜRLERİ-TEMSİLCİLERİ1)DAVRANIŞÇI ALAN TEORİLERİ

PavlovWatson ve Torndike bu alanda araştırma yapmş bilim adamlarıdır.

Pavlov çalışmalarında insan ve hayvana uyarıcılar göndererek tepkilerini ölçmüştür.Örneğin düdük sesiyle köpeğe yemek vermiştir.

Uyarıcı=U
Uyarıcıya Tepki=T
U-T ilişkisi

Torndike güdüleme teorisinde (U-T) ilişkisi için kişinin istekli olması
üzerinde durmuştur.

Uyarıcı=Öğrenme çabaları
Tepki=Öğrenme

Kişi istekli olursa yaptığından zevk duyartekrar etmek ister
bu da öğrenmeyi pekiştirir.

Güdüleme=Öğrenciyi istekli hale getirme

İyi motivasyon sağlanırsa :
-istek olur
-haz duyar
-öğrenme gerçekleşir.

MATEMATİĞİN LABORATUVARI İNSAN BEYNİDİR...

2)BİLİŞSEL ALAN TEORİLERİ

GestaltçilerBloomPiage bu alanda çalışmalar yapmış bilim adamlarıdır.

Algı ve düşüncelerin yeniden düzenlenmesine dayalı öğrenme teorileridir.
Anlama sezgiye dayanır.Anlamailişkilerin farkına varma kavrama gerektirir.

*Gestalt (bütün-biçim) Öğrenme Teorisi:

1950' li yıllarda bir grup bilim adamı bu teoriyi ortaya attı.
İki nokta üzerinde duruldu:

1-Bütün parçaların bir toplamı değildir!
Bütünü anlamak için ayrıntılar üzerinde fazla durmamak gerekir.
Dikkat bütüne verilmelidir.
*ağaç-orman
*doğru-üçgen

Örneklerinde olduğu gibi artık bütün parçalardan bağımsız başka
bir şekle girmiştir.

2-Anlamlı öğrenme sezgiye dayanır!
Önşart ve bilgilerde eksik yoksa bireyde sezgi ortaya çıkar
alıştırmalarla pekişir.yeni bir öğrenme daha öncekilrle birleştiğinde
anlam kazanır.

*Sosyal Öğrenme Teorisi:

Model alınarak oluşan öğrenme biçimidir.
Çocuklar kendilerine model örnek alarak daha kolay öğrenme
gerçekleştirir.Modellerin davranışlarını izler ve zihinlerinde saklayarak
daha sonra davranışa dönüştürürler.

*Buluş Yoluyla Öğrenme Teorisi:

Öğrenci bilgiyi kendi bulur ve keşfederse bilginin daha kalıcı olacağını
savunan öğrenme teorisidir.Bunun için öğretmen rehber konumunda
olmalı ve öğrenciyi keşfetmeye yönlendirmelidir.

Buluş yoluyla öğrenme için öğrencide ön bilgi ve beceriler olması
gerekmektedir.

*Bloom'un Tam Öğrenme Teorisi:

Sınıf içi etkileşime dayalı öğrenme teorisidir.
Öğrencinin ön bilgi ve becerileri tam olmalıdır.
Öğrenme bu yolla daha kolay olur.