Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Fizik-Kimya Matematik ve Biyoloji Arasındaki İlişki

  Fizik Matematik Kimya ve Biyoloji Arasındaki İlişki

  İsim: Fizik-Kimya.jpg
Görüntüleme: 2
Büyüklük: 12.2 KB (Kilobyte)

  Bilimler içinde hemen de en eksiksiz olan dal fiziktir. Fizik bir yandan cisimlerin düşmesi âşığın yayılması titreşimler sürtünmeler gibi her gün tanığı olduğumuz çok sayıda doğal olayla ilgilenir; öte yandan uygulama alanının çeşitliliği nedeniyle günlük hayatımızın her zaman içindedir. Sözgelimi fiziğin en önemli konularından biri olan elektrik olmasaydı yaşama düzenimizin nasıl olacağını düşünebiliyor musunuz?

  Dünyayı Açıklamak

  Fizik bilimi insanların doğada geçen olayları açıklama isteğinden doğdu ve İlkçağ Yunan filozoflarının bu konudaki çalışmalarıyla kuruldu. Bu filozoflar öncelikle Dünya’nın oluşum ilkesini bulmağa çalışmışlardı. Aristoteles su hava toprak ve ateşi değişik bileşimleri ve dönüşümleriyle Evren’deki bütün bilinen maddeleri oluşturan dört temel öğe olarak kabul ediyordu. Leukippos ve Demokritos "maddenin bölünmesi ve yok edilmesi mümkün olmayan sayısız küçük taneden atomlardan meydana geldiğini sezinlemişlerdi.

  Pithagoras ve öğrencileri akustik ile uğraşmışlar yani ses olayının incelemelerini yapmışlar; Eukleides ise optik konusunda bir araştırma kitabı yazmıştı. Ayrıca yansıma ve kırılma olaylarını fizik açısından inceleyen birçok filozof ışığın nitelikleri hakkında ortaya sorular atmıştı. O çağda Yunanlılar mekanikte de hayli ileriydiler nitekim Arkhimedes’in bu alandaki buluşları büyük yankılar yapmıştı.

  Bu yüz ağartıcı başlangıçtan sonra Rönesans’ın sonuna kadar fizikte hiç bir ilerleme görülmedi. Romalılar fizik bilimine hiç bir yenilik getirmediler ve Yunan bilimini aktarmakta önemli bir aracılık görevi yapmış olan Araplar hemen de sadece optik konusunda gelişmeler sağladılar. Avrupa’da bilimsel gelişme XIII. yy .a kadar tamamen durdu; Rönesans süresince de fizik öteki bilim dallarının tersine çok az ilerleme gösterdi. Bu dönemde anılmağa değer tek bilgin birçok buluşu olan Leonardo da Vinci oldu.

  Galilerden Newton’a

  Fizik ancak XVII. yy .da gelişti. Galilei dinamik ve astronomi konularını inceledi ve deneyler yapmayı deneylerden çıkan sonuçları saptamayı ve bunları kesin matematik yasalara bağlamayı öngören deneysel yöntemi kurdu. Hollandalı Huygens sarkacı inceledi ve sarkaçlı saatleri geliştirdi İtalya’da Torricelli’nin ve Fransa’da Pascal’ın çalışmaları atmosfer basıncını meydana çıkardı. Gassendi ile Mersenne ses hızım ölçmeyi denediler. Işık olayları da bol bol incelendi:

  Hollanda’da Snellius ve Fransa’da Descartes birbirinden habersiz kırılma yasalarını açıkladılar; Newton beyaz ışığın bileşimini keşfetti; Römer ilk defa ışığın hızını saptadı. Bununla birlikte ışık ışınlarının niteliği gene de anlaşılamadı: ışık Descartes ile Newton’un dediği gibi küçük tanelerden mi yoksa Huygens’in dediği gibi dalgalardan mı oluşuyordu? Bu sorunun karşılığı daha sonra gelecekti. O sıralar ancak optik araçlar (mikroskop gök dürbünü teleskop) bulunup geliştiriliyordu tıpkı barometreler ve boşaltma tulumbaları gibi. Bu çağın en önemli olayı ise Newton tarafından evrensel çekim gücünün (yerçekimi) bulunması olmuştur.

  Deneysel Fizik

  Fizik XVIII. yy.da gelişti ve son derece yaygınlık kazandı. Bilginler «fizik odaları»nda halk önünde basit ama gösterişli deneyler yaptılar. Bu elektrikte ilk önemli buluşların gerçekleştiği dönem oldu: yalıtkan ve iletken cisimler arasındaki ayırım pozitif ve negatif elektriğin ortaya çıkartılması Amerikalı Franklin’in paratoneri icadı bu döneme rastlar. Optikte Fransız Bouguer ışık yoğunluğunu ölçmek için fotometreyi icat etti. Nihayet hassas termometreler de bu sıralarda yapıldı.

  Uzmanlık Dalları

  XIX. yy.da fizikte mekanik ve ısı olayları arasındaki ilişkileri inceleyen termodinamik; elektrik akımlarının magnetik özelliklerini ve uygulama alanlarını inceleyen elektromagnetizma gibi yeni dallar ortaya çıktı. Aynı zamanda «evrensel» düşünürler de artık yerlerini uzmanlara bıraktılar. Optikte girişim (iki noktasal kaynaktan çıkan ışık ışınlarının üst üste çakışmasıyla ortaya çıkan ardışık ve almaşık parlak ve karanlık şeritler) ve polarma (bazı maddelerin yansıttığı veya kırdığı ışığın özgülüklerindeki değişim) olaylarının keşfedilmesi Fresnel’in savunduğu dalga kuramı’nın zaferini geçici olarak sağladı. Bu arada spektroskop! ve fotoğrafçılık gibi yeni teknikler ortaya çıktı; ve görünmeyen iki ışın bulundu: kızılaltı ve morötesi.

  Elektrikte Volta’nın pili icat etmesi (1800) elektrik akımının incelenmesine yol açtı. Elektriğin özgülüklerini açıklamak için Ohm Pouillet Faraday Ampere Örsted birtakım yasalar buldular daha sonra Maxwell bunların sentezini gerçekleştirdi. Bu kuramsal sonuçlara telgraf telefon akümülatörler elektrik lambası dinamo gibi birçok pratik uygulama eklendi.

  1880′e doğru bazıları fiziğin artık hemen hemen tamamlandığını söylerken radyoelektrik dalgalar elektron X ışınları ve radyoaktiflik gibi bir dizi yeni buluş yüzyılın sonunu belirledi.

  Sonsuz Küçük

  Fizikçiler gözlenen olayları daha iyi anlamak için XX. yy. başlarında geleneksel düşünceleri altüst eden kuramlar öne sürdüler. Alman Max Planck 1900′de kuvanta (enerji «tanecikleri») kuramı’nı ortaya attı; bu kurama göre enerji ancak aralıklı kesik kesik yayınlanabilirdi. 1905 yılında başka bir Alman Albert Einstein bağıllık (izafiyet) kuramını yayımladı.

  Bu yeni kuramlar maddenin yapısının incelenmesinde geniş ölçüde ilerleme olanağı sağladı. 1913′te Danimarkalı Niels Bohr kuvanta kuramını atoma uygulamayı önerdi ve Alman Sommerfeld 1916′da bu kuramı bağıllık aracılığıyla tamamladı. 1924′te ışık için önceden varılmış bir sonucu genelleştiren Louis de Broglie her madde taneciğinin bir dalga ile birlikte bulunduğu düşüncesine dayanan dalga mekaniği iddiasını öne sürdü. Alman Heisenberg 1925′ten başlayarak bir taneciğin hızının ve konumunun aynı anda kesin olarak bilinmesi olanaksızlığını gösteren kendi kuvanta mekaniği’ni geliştirdi.

  Bütün bu çalışmaların sentezi 1930 yılında İngiliz Dirac tarafından gerçekleştirildi: onun bağıllık kuvanta ve dalga mekaniği konusundaki görüşleri çok geçmeden pozitif elektronların bulunmasıyla doğrulanmış oldu.

  O tarihten sonra atom çekirdeğinin parçalanması başarıldı ve yapay radyoaktifliğin bulunması atom bombasının ve atom pilinin yapımına yol açtı. Günümüzde nükleer fizik ile ortaya çıkan taneciklerin çeşitliliği atomun ne kadar zengin olduğunu gösterdi. Öte yandan astrofizik dalı yıldızları yöneten mekanizmayı öğrendikten sonra bağıllık yasalarını uygulayarak Evren’in tarihini yazmağa girişti. Böylece fizik bilimi kendine yeni temeller bulduktan sonra araştırmalarını sonsuz küçükten sonsuz büyüğe doğru genişletme yoluna girdi.

  «Hareket Halindeki Kuvvetler»:" tasvir eden bu gravürde kuvvetlerin mekanik uygulaması ve bunun sonucu olan kaldıraç palanga su çarkı eğik düzlem gibi araçlar görülüyor.

  D’Alembert’in (1717-1783) Louis Tocque tarafından yapılan portresi (Versailles Fransa). Filozof ve matematikçi olan d’Alembert Diderot’un ünlü "Ansiklopedi"sine yardım etti ve fizikçi olarak da bir «Dinamik» ders kitabı yazdı.

  Elektrik Öpücüğü

  XVIII. yy.da sürekli kıvılcım çıkartan elektrostatik makinelerin icadıyla elektrik bazı salonlarda moda oldu. Bu salonlarda hayvanlara elektrik vermekle veya kıvılcım yardımıyla eşyayı tutuşturmakla eğleniliyor veya yalıtkan bir tabureye çıkmış iki deneycinin dudakları arasından şimşek çaktırmaları seyrediliyordu: buna «elektrik öpücüğü» deniyordu.

  Antonio Pacinotti’nin (1841-1912) icat ettiği bu elektrik dinamosu başlangıçta ilgi görmemişti. Ne var ki Belçikalı elektrikçi Zenobe Gramme 1871′de ilk elektrik jeneratörünü bu makinenin ilkesini benimseyerek gerçekleştirdi. Sanat ve Meslekler Milli Konservatuvarı Paris.

  XVI. yy.da Flaman matematik ve fizik bilgini Simon Stevin mekanik konusunda bir eğik düzlem üzerindeki cisimlerin dengesini ele alan üç kitap yayımladı ve resimde ortaya konan «kuvvetlerin paralelliği» kanununu açıkladı.

  Çağdaş fiziğin temeli olan kuvanta kuramının kurucusu Alman bilgini Max Planck (1858-1947).

  Ampere’in (1775-1836) kendi eseri olan portresi. Büyük matematikçi elektromagnetizma konusundaki kuramlarıyla fizik alanında da ün yapmıştır; elektrik akımının şiddet ölçme birimine onun adının verilmesi sebepsiz değildir. Bilimler Akademisi Arşivi Paris.

  Biyoloji canlı bilimidir. Canlılar çevrelerindeki fiziksel ve kimyasal olaylardan etkilenirler. Bu yüzden biyoloji bilimi kimya fizik matematik coğrafya psikoloji paleontoloji antropoloji gibi bilimlerden faydalanır. Ayrıca biyoloji bazı konularda bu bilimlere katkıda bulunur.

  – Canlıyı oluşturan sistemlerin işleyişini inceler.
  – Klonlama yöntemiyle istenilen özelliklere sahip bitkiler
  üretilmesine çalışır.
  – Kuşları inceler.
  – Canlıların dış yapısını inceler.

  arih= geçmişe dayalı olaylar
  sosyoloji =insan yaşamı
  matematik= Biçim sayı ve çoklukların yapılarını özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri üst bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi cebir uzam bilgisi gibi dallara ayrılan bilim dalıdır.
  fizik=madde ve özellikleri
  kimyA= maddenin yapısı
  biyoloji=iç yapı (organlar vs )
  tıp=tedavi
  psikoloji= insan-hayvanların ruh saglıgının gözlenmesi ve hastalıgın belirlenmesi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya en genel tanımda "küçük cisimlerin hareketini inceleyen bir mekaniktir". Kimya'da büyük (yığınla) maddenin makroskopik incelenmesi yalnızca Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği alt dallarında söz konusudur; geriye kalan tüm Kimya bir çeşit mikrofiziktir.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Fizik ile Kimya arasında asla bir sınır yoktur özünde iki bilim dalı aynı şeydir; Fizik Kimya'ya ek olarak büyük cisimlerin hareketleriyle de ilgilenir örneğin Dünya-Güneş-Ay üçlüsünün birbirine göre yaptığı bağıl hareketin mekaniği Kimya biliminin dışındadır ve bu da Fizik biliminden mevcut tek farkıdır. Yaklaşık 35 milyon organik 2 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin incelenmesini kapsar bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri sistemleri yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır: Analitik kimya Biyokimya (İnorganik kimya) Anorganik kimya Organik kimya Fizikokimya Kuantum Mekaniği İstatistik Mekanik Kuantum kimyası Nükleer kimya Katı hal kimyası Sıvı hal kimyası Plazma kimyası Parçacık kimyası (Yüksek enerji kimyası) başlıca Kimya dallardır. Kimya denilince ilk önce aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalı gelmelidir. Özellikle maddelerin yapı taşlarını inceler. Kimya Mühendisliği (isminden yola çıkılarak) Kimya sektörü olarak değerlendirilmemelidir. Kimya'nın bir sektörü yoktur olamaz; Kimya Mühendisliği kimyasal maddelerin sanayide üretimi kontrolü ve üretim şemalarının dizaynı ile ilgilenir Kimya mühendisinin kimyager ile yaptıkları iş bazında hiçbir ilgisi yoktur. Kimya mühendisliği daha ziyade bir tür sanayi mühendisliği olarak değerlendirilmelidir.

  Kimyanın Alt Dalları

  Fizikokimya
  : Kimyasal Kinetik Termodinamik Akışkanlar Mekaniği Yüzey Kimyası Fotokimya Polimer Kimyası Makromolekül Kimyası Elektrokimya Magnetokimya
  Biyokimya

  Analitik kimya:
  Spektrokimya Asit-baz-tuz Kimyası Kromatografi Gravimetri Voltametri Potansiyometri
  Organik kimya: Stereokimya'yı içerir.

  Anorganik kimya: Koordinasyon Kimyası Organometalik Kimya Biyoanorganik Kimya Periyodik çizelgedeki tüm elementlerin Kimyası.

  Kuantum Mekaniği:
  Kuantum Kimyası Nükleer Kimya Parçacık Kimyası Katı-Sıvı-Plazma Kimya'larının türediği temel Kimya düzeneği

  İstatistik Mekanik: Özellikle İstatistik Termodinamik kuantum kimyası ile termodinamik arasındaki bağıntıları türeten köprüdür

  Nükleer kimya: Çekirdeğin kuantum mekaniğidir. Radyokimya da bu dalın bir parçasıdır
  Katı hal kimyası
  Sıvı hal kimyası
  Plazma kimyası

  Parçacık kimyası: Atomaltı parçacıkların kuantum mekaniği (Kimya'nın babası L. Pauling de bu ismi kullanmıştır)

  Kuantum kimyası:
  Atom ve moleküllerin kuantum mekaniği

  Bu listeye ek olarak Kimya dallarını "saf (temel)" ve bunlardan türeyen "uygulamalı" Kimya dalları olarak da sınıflandırabiliriz:

  Saf Kimya:
  Kuantum Mekaniği Termodinamik İstatistik Mekanik Akışkanlar Mekaniği Kimyasal Kinetik

  Uygulamalı Kimya: Kuantum Kimyası Nükleer Kimya Parçacık Kimyası Katı-Sıvı-Plazma Kimya'ları

  Not:
  Anorganik Kimya Organik Kimya ve Biyokimya da bir uygulamalı Kimya dalı olan Kuantum Kimyası'nın sırasıyla anorganik organik ve biyomoleküllere olan uygulamalarıdır; bunlar da uygulamalı kimya dallarıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş