Serum Nedir?

Serumlar; mikroplara karşı bağışık hale getirilen at sığır vs. gibi hayvanların kanından hazırlanır. Hastalık mikroplarından hazırlanan Aşı evvelâ Serum elde edilecek hayvanlara zerkedilir. Bu suretle aşılanan hayvanın kanında bu mikroplara karşı bol miktarda (Antikor) husule gelir. Bu şekilde hazırlanan hayvanın kanı alınarak Serum’u ayrılır ve insanlara bağışıklık vermek için kullanılır. Serumlar ile kazanılan bağışıklık uzun sürmediği için bu Serumlar daha ziyade hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Serumlar derialtından adale içine veya icabında da mardan da yapılırlar.

Tetanoz Difteri Basilli Dizanteri Gazlı Kangren Şarbon ve daha birçok hastalığa karşı Serumlar vardır