Katar Nedirkatar
isim Arapça

1 . Tren:
"Bugün beş katar kalkacak.

2 . Taşıt dizisi:
"Otomobil katarı. Yük katarı.

3 . Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi

katar; lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi tren. taşıt dizisi. bir sırada giden hayvan dizisi.

katar; birbiri arkasına dizilmiş hayvan sürüsü. * bir lokomotifin sürüklediği vagonların tamamı. tren.