Mutlak Monarşi devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür.

Örneğin; Osmanlı İmparatorluğu mutlak monarşi ile yönetilmiştir.

Merkezi krallık anlamına ya da padişahın tek elden kendi kararlarıyla yönetimine denir.

Avrupa'da beyliklerin yıkılmasıyla ortaya çıkmış ve güçlenmiştir.


Mutlak monarşinin kurucusu Babil Kralı Hammurabi'dir.


Alıntı