Teknokrasi tüm karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde olduğu bir yönetim şeklidir. Yönetim kademelerinde sadece bilgi deneyim ve yetenek sahibi bilim adamları mühendisler ve teknolojistler yer alır.

Teknokrasinin başlıca özellikleri:

Siyasi kurumların yönetimi teknokratlardan oluşan 'uzmanlar kurulu' ile yürütülür.

Siyasi ve ekonomik süreçler bilime ve rasyonalizme dayandırılır.

Teknokrasi taslağını 1912 yılında ilk Thorstein Veblen öne sürdü. Veblene göre sibernetik sistemlere hakim oldukları için mühendislerin devleti yönetmeleri gerekir.

Daha çok Büyük Bunalım’ın egemen olduğu 1929 sonrasında zemin bulmuştur; günümüzde ise sadece ansiklopedik yaklaşımlarda ele alınmakla yetinilmektedir.

Alıntı