Jüristokrasi yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır.

Demokrasiye zıt bir kavramdır.

Oligarşik bir yönetim biçimidir.

Juristokrasi fonskiyon gaspı ile de tanımlanmaktadır.

Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokrasi'de yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır


Alıntı