Cunta yönetime kuvvet kullanarak el koyan askeri ya da siyasi grup.

Cunta kendi başına sadece belirli bir komite ve yahut idarî kurulun yönetimi anlamında kullanılırken eğer cunta yönetimi askerî bir karaktere sahipse yani komite veya kurul ordu mensuplarından oluşuyorsa (veya çoğunluğu ordu mensuplarıysa) yönetime "askerî cunta" denir.

Bununla birlikte askerî cuntalar için de salt cunta ifadesi kullanılabilir.


Türkiye 1960-1961 1971-1973 ve 1980-1983 dönemlerinde cuntalar tarafından yönetilmiştir.


Alıntı