Din psikolojisi dini inançlar ve uygulamaları psikolojik bakımdan açıklayan bilim disiplinidir.

Dini inançların birey psikolojisinde gördüğü işlev din değiştirmenin psikolojik boyutu dini algıyı belirleyen psikolojik etmenler vecd istiğrak gibi bilinç halleri ve benzerleri din psikolojisinin araştırma alanına giren konulardan bazılarıdır.

Sigmund Freud Carl G. Jung William James gibi klasik psikolojinin önemli isimlerinin din ve psikoloji ilişkisine dair kitap ve makaleleri din psikolojisinin de günümüzdeki metodolojik çatısı belirlemiştir.