Matematiksel psikoloji psikoloji araştırmalarında algı biliş ve motor süreçlerinin matematiksel modellemelerini ve ölçülebilir davranışların ölçülebilir uyarıcı karakteristikleriyle ilişkili olan kanun-benzeri kuralların kurulmasını temel alan bir yaklaşımdır. Pratikte "ölçülebilir davranış" "görev performansı" tarafından oluşturulmuştur.

Matematiksel psikologlar psikolojinin birçok alanında özellikle psikofizik duyum ve algı problem çözme karar verme öğrenme hafıza ve dil bilişsel psikoloji davranışın niceliksel analizi klinik psikoloji sosyal psikoloji ve müzik psikolojisi gibi alanlarda etkindir.