Origami japonca oru(katlama) ve Gami (kağıt) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuş Katlamış Kağıt anlamına gelen bir japon katlama sanatıdır.
Origami kendi içinde 3 kısma ayrılır.
1:Klasik origami :Tek parça kağıdın kesme ve yapıştırma işlemi yapılmadan sadece katlama ile figur yapılmasıdır.
2:Modüler origami :Tek parça kağıddan 3 boyutlu GEOMETRIK bir şekil oluşturulması ve aynı şekilde yapılan bir çok geometrik şeklin birleştirilmesi ile oluşturulan figürlerdir.Kullanılan figürlerin sayısının sınırı yoktur.
3:Krigami :Klasik origamiden farklı olarak figürlerde kesme işlemi yapılabilir.Kağıt kesme sanatıdır.

v.c