Arkeoloji "eski kültür ve uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları açısından inceleyen; yer ve zamanını saptamakla uğraşan bir bilimdir". Maddi kalıntılar terimiyle insan elinden çıkan insan düşüncesinin ürünü olan eserleralet ve malzeme ile ev eşyalarısanat yapıtları kastedilir.


Bu yönüyle arkeolojiyigeçmiş zaman insanlarının "el emeği göz nuru " olarak tanımlayabiliriz. Eski Yunanca'nın "Arkhaios" (eski) ve "Logos" (bilim) kelimelerinden türetilmiş olan arkeoloji kelime olarak (Osmanlıca "Atikiyat") "Eskinin Bilimi" anlamına gelirse de diğer bütün bilim dallarının kaynağı " anası " durumundadır.

Amacı
Arkeoloji biliminin amacı ışık tutarak geçmişi canlandırmak ilk çağ insanını düşünceleriyle ve bunların sonucu gerçekleştirdiği yapıtlarla günümüz insanına derinlemesine tanıtabilmek onu anlamasına yardımcı olabilmektir. Bu amaçla eski kültür kalıntılarını bulup ortaya çıkarıp tanımlayıp aslında uygun bir biçimde tekrar kurarak geçmiş kültürleri yorumlayarak aydınlatmaya çalışır.

Faydası
Günümüz insanına geçmişini ve köklerini öğreterek geleceğini aydınlatmasında yol göstermesidir. İnsan yaradılışı gereği merak duyduklarını kendisinde iyi yada kötü bir anısı olan şeyleri toplama koruma ve saklama eğilimine sahiptir. Toplanılan bu tür malzemeler bazen bir koleksiyona dönüşebildiği gibi; bazen de basit bir biriktirmeden öteye geçmemiştir. İster zevk için olsun isterse bilinçli olarak yapılsın bu derleyip toplama eğilimi büyük arkeolojik koleksiyonların ardından da müzelerin doğmasından en belirgin etkendir.Â

Bilinen ilk kapsamlı koleksiyonların Roma İmparatorları ile Roma'nın önde gelen zenginleri tarafından oluşturulduğu kabul edilmektedir. Roma İmparatorları ülkenin dört bir yanından getirttikleri antik eşyaları özellikle de çeşitli boyutlardaki heykellerle saray şato ve villalarını süsleme yoluna gitmişlerdir; sonuçta bugünkü değerli arkeolojik koleksiyonların oluşmasında öncülük etmişlerdir. Arkeoloji'nin tarihçesine baktığımızda insanlığın geçmişini aydınlatma yolunda çok eskiden beri bir takım araştırmalar yapıldığını görürüz. Başlangıçta tarih ve felsefeyi açıklamada kullanılan arkeoloji daha sonra bu bağımlılıktan kurtulmuş ve bir bilim dalı kimliği kazanmıştır.