Etnografya (budun betimi kavmiyat) kavimleri karşılaştırarak inceleyen kültür oluşumlarını araştıran toplum bilimi. Yunanca ethnos (?????) yani "insanlar" ile graphein (???????) "yazım" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. İnsanın toplumsal varlığını niteliksel ve niceliksel olarak inceler. Bu incelemeleri alan çalışmasına göre gerçekleştirir. Bütünlükçü bir yöntem tercih eder. Bu yönteme göre insan-toplum ilişkisi birbirinden ayrı ögeler olarak anlaşılamaz. Geleneği gezi yazıları ve sömürgecilik dönemi raporlarına da dayanmaktadır. Sosyoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi´ye katkıda bulunabilirsiniz.. "Evren Tanrının görünüş alanıdır.Tanrı bir bütünlük içinde kendini evrende gösterir. Evren nurların kaynağı olan Tanrı´dan fışkırmış bir parıltıdır; bu parıltı kaynağından uzaklaştığında katılaşır yoğunlaşır ve böylece maddeler dünyası ortaya çıkar" görüşünün sahibi döneminin en ünlü şairlerinden biri de olan filozofun adı nedir?