Göllerin Özelliğinde Etkili Faktörler - Oluşumlarına Göre Göller - Türkiye'nin Gölleri - Göllerin Özellikleri

Kara içlerindeki çukurlukları dolduran durgun sulara göl denir.Ülkemiz yüzölçümünün %12'si su birikintileri diğer bir deyişle göller ile kaplıdır. Türkiye'de dikkati çeken büyüklü küçüklü göller 9243 km2. alan kaplar. Farklı derinliklerde olan göllerimizin oluşumları da çok çeşitli olaylara bağlıdır. Bu bakımdan ülkemizdeki gölleri tektonik volkanik (krater) buzul setleşme karstik göller olmak üzere ayırabiliriz. Tektonik göller olarak İznik Ulubat Manyas Simav Acıgöl Eğridir Ilgın Beyşehir Hazar Tuzla Yay Seyfe Eber Akşehir Burdur Tuz Gölü gibi göller sayılabilirken volkanik krater gölleri olarak Nemrut Acıgöl Gölcük (Isparta) Meke Tuzlası sayılabilir.

Göllerin Özelliğinde (Acı Tuzlu Tatlı Olmasında) Etkili Faktörler
1- Gölün büyüklüğü ve derinliği: Büyüklük ve derinlik arttıkça tuzluluk azalır.
2- Gölün gideğeninin olup olmaması: Göl sularını bir gideğen ile boşaltabiliyorsa suları tatlı olur.
3- İklim: Nemli iklim bölgelerinde göllerin tuzluluğu daha azdır. Genelde tatlı suludurlar.
4- Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği

Oluşumlarına Göre Göller

1-Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri ile oluşan çukurlukları dolduran sulardır. En fazla Doğu Afrika’da görülür. Yurdumuzda ise Tuz Gölü Manyas (Kuş g.) Ulubat İznik Sapanca Akşehir Beyşehir Burdur Eber Hazar Ilgın gölü gibi.Bu göller faylar boyunca çökmüş çukurları kaplayan göllerdir. Güney Marmara gölleri (ıznik Ulubat Kuş (Manyas) Sapanca) Göller yöresindeki göller (Beyşehir Eğirdir Burdur Acıgöl Kovada Suğla Akşehir Ilgın Eber) ve Simav Seyfe Yay Hazar ve Tuz gölleridir. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü yazın su çekildiği zaman çevresinde 20 - 30 cm kalınlıkta tuzlar oluşur. Yaz mevsiminde bu gölümüzden tuz elde edilmektedir

2-Karstik Göller: Karstik bölgelerdeki çukurlukları dolduran durgun sulardır. Ör: Salda Suğla Kestel Avlan Kovada gölleri gibi.Kalker arazide suların eritmesi sonucu oluşan çanaklara daha sonra suların dolmasıyla oluşan göllere KARSTİK GÖLLER denir. Deliklerden suların tabana kaçması sonucu bu göllerin yüzeyi zaman zaman değişebilmektedir. Göller Yöresi'ndeki Kestel Salda ve Suğla gölleri böyledir. Yine Göller Yöresindeki Eğirdir Beyşehir Burdur ve Kovada Göllerinin oluşumunda ise karstlaşmanın yanında tektonik olaylar da etkili olmuştur. Kalkerli arazi üzerinden akan sular kalkeri eriterek yerin alt kısımından hareket eder. SUÇIKAN ve SUBATANLARIN oluşumuna neden olur. Karstik göllerin ayaklan vardır. Karstik gölere özellikle kalkerli (kireçtaşı) yapının yaygın olduğu Akdeniz Bölgemizin Batı Toroslar ve Göller yöresinde raslanır.

3-Buzul Gölleri: Yurdumuza bazı yüksek dağların üst kısmında görülür (Cilo Sat Ağrı Tendürek Süphan Kaçkar Uludağ Erciyes Bolkar Aladağlar Bey dağları gibi). Dünya üzerinde en fazla Kuzeybatı Avrupa’da görülür. Ayrıca Kanada’nın güneyi ile A.B.D’nin kuzeyindeki göller buna örnektir.IV. zamanda meydana gelen buzullaşma sırasında ülemizdeki yüksek dağlar üzerinde oluşan buzul çanaklarda sular birikerek sirk göllerini oluşturmuşlardır. Bu küçük çaplı göllere Buzul Kaçkar Uludağ Bolkar Sat göl dağlarında rastlanır. Dünya'nm en fazla buzul göllerine Avrupa'nın Kuzeybatısmda (İskandinavya yanmadası üzerinde) Kanada ve ABD'nin kuzeydoğusunda raslanır.

4-Volkanik Göller: Yurdumuzda Nemrut Meke Tuzlası (Konya –Karapınar) Gölcük (Isparta) Acıgöl (Konya) gölleri buna örnektir.Volkanlardan çıkan lav ve tüflerin bir vadiyi tıkaması veya bir çukur alanın dışa akışını engellemesi sonucunda oluşan göllere VOLKANİK SET GÖLLER denir. Van Erçek Nazik Haçlı Balık Çıldır gölleri bu tür göllerdendir. Türkiye'nin en büyük doğal gölü olan Van Gölü Nemrut ve Süphan volkanlarından çıkan lavların oluşturduğu bir setin arkasında oluşmuştur. (Kapalı havza). Dışa akışı olmadığından suları sodalıdır.

5-Doğal Set Gölleri:
Heyelan Set Gölleri: Tortum Sera Abant Yedi Göller.Heyelanla gelen büyük toprak kütlelerinin akarsu vadilerinin önünü kapatması sonucunda oluşan göllere HEYELAN SET GÖLLERİ denir. Bu göllerin büyük bölümü Karadeniz Bölgemiz'de yer alır. Erzurum (Tortum Gölü) Trabzon (Sera Gölü) Bolu (Yedigöller) Ordu (Zinav) örnektir.
Alüvyon Set Gölleri: Marmara Bafa(Çamiçi) Köyceğiz Eymir Mogan.Akarsuların aktıkları vadilerin alüviyal birikintilerde kapanması sonucunda oluşan göllere ALÜVİYAL SET GÖLLERİ denir. Alanları dar olan sığ göllerdir. Ankara yakınlarındaki Eymir Mogan Trabzon yakınlarındaki Uzungöl bunlardandır.
Kıyı Set (Lagün) Gölleri: B. Ve K. Çekmece Terkos (Durusu) Akyayan Balıklı Simenlik.Alçak kıyılarda rüzgar ve dalgaların etkisiyle oluşan kıyı kordonları ve kıyı oklarının gerisinde meydana gelen sığ göllere KIYI SET GÖLLERİ denir. Köyceğiz Gölü Büyük Çekmece Gölü ve Küçük Çekmece Gölü bu bu tür göllere örnektir.
Volkanik Set Gölleri: Van Erçek Nazik Balık Çıldır.
Buzul (Moren set) Set Gölleri : En fazla K.Batı Avrupa’da görülür.
Delta Set Gölleri: Akarsuların denizin içine doğru biriktirme yaparak meydana getirdiği deltaların üzerinde oluşan göllere DELTA SET GÖLLERİ denir. Çukurova deltasında Akyatan Akyayan Çarşamba ve Bafra deltaları üzerindeki Simenlik Dumanlı Balık gölleri örnektir.
Baraj Set Gölleri: Doğal yollarla oluşan göllerden başka bir de insanların yaptığı yapay göller olan barajlar bulunmaktadır. Bunlara BARAJ SET GÖLLERİ denir.
6-Yapay Set : Baraj gölleri buna örnektir. Yurdumuz akarsuları üzerinde baraj kurmaya en elverişli bölgemiz D.Anadolu en elverişsiz bölge Marmara Bölgesi’dir. Hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz D.Anadolu Bölgesidir.

Barajların Yapılış Amaçları
a) Enerji üretmek
b) İçme ve sulama suyu sağlamak
c) Taşkınları önlemek
d) Balıkçılık