Akarsu Taslakları - Akarsu Taslakları Nelerdir - Akarsu Taslakları Hakkında

Aare

Aare (ya da Aar) İsviçre'de ırmak. İsviçre'nin en uzun ırmağı (295 km) Aare 17.780 km²'lik bir alanı akaçlar. Bern Alpleri'nde doğar Meiringen'den Aare Boğazı'ndan Thun Gölünden ve Bern'den geçip Koblenz kasabasında Ren Nehri'ne karışır.

Abakan Nehri

Abakan Nehri Batı Sibirya´da Sayan Dağlarının bir kolu olan Abakan Dağından doğan bir ırmak. Hakasya Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalır. "Büyük Abakan" ve "Küçük Abakan" olarak adlandırılan kolların birleşmesiyle Abakan Irmağı. "Minusinsk Havzası" (Hakas-Minsu veya Bengü Su) boyunca kuzeydoğuya doğru akar ve Yenisey Nehri ile birleşir. Irmak sulama ve kerestelerin nakliyesinde kullanılır.

Abakan ve Yenisey'in birleştiği noktada Hakasya başkenti Abakan şehri bulunmaktadır.

Hakas Türkçe’sinde Ağban Abağan Abığan olarak söylenen Abakan sözcüğü “Aba + Kan” yani “Ayı kanı” anlamına gelmektedir. Nehirin adı ile ilgili bir çok efsane vardır:

Abakan’a adını veren kişi Öcen Bek bahadırdır. Daha önceden Ala Ört (Alaca Yangın) adıyla tanınan bu nehir kıyısına gelen Öcen Bek atıyla Uy dağı hizasında nehrin karşı tarafına atlamış ve nehrin adını Abakan olarak değiştirmiş. Tanınmış Rus bilim adamı V. Titov’a göre eskiden Alairt (yani Ala Ört) adını taşıyan Abakan nehrinin adı kıyısında yaşayan Aba Han (“Ayı Kan” ya da “Ayı kanı”) adlı bir bahadırın atıyla birlikte bu nehrin sularında boğulmasının anısına halk tarafından verilmiştir. Bir başka anlatıya göre Abakan nehrinin kıyılarında çok fazla ayı yaşarmış nehir adını bundan almış. Yine bir efsaneye göre çok eski zamanlarda Hakas topraklarında dev bir ayının ortaya çıktığı söylenir. Bu ayı köylere saldırır insanlar ve mallarına zarar verir çevredeki sakinlere korku salarmış. Bir zaman sonra bir köyde genç bir alp yiğit yetişir. İşte bu bahadır bu dev ayıyla kapışmak üzere bir gün yola çıkar. Bulduğunda da ayıyla kapışmaya başlar. Uzun süren bu mücadelenin sonucunda artık yorgunluktan dayanamayan ayı geri adım atar ve alp yiğitten kaçar. Genç bahadır da peşinden izini sürmeye düşer ve birkaç günlük yoldan sonra bir gece yaralı ayının korkunç kükremesini duyar. Hemen sesin geldiği yere koşan alp ayının etrafındaki kayaları parçalamış ağaçları da köküyle koparmış olduğunu görür. Sabahın ilk ışığıyla genç alp yiğit dağlık ormanın içinde dev bir dağa dönüşen ayının ölü bedenini bulur. Bu dağdan güçlü bir derenin çıktığını öğrenir alp yiğit. Dağdan geniş vadilere inen bu dere buralarda bir nehre dönüşürmüş. Bu nehre o bölgede yaşayan insanlar “ayı kanı” anlamına gelen Abakan adını vermişler. Gerçekten de Küçük ve Büyük Abakan ırmaklarının ayrışma noktasında yatan ayıyı andıran kayaların olduğu ve suların bu kayaların altından çıktığı araştırmacılar tarafından çoktan tespit edilmiştir.

Aconcagua Nehri

Aconcagua Nehri maddesi Aconcagua adlı nehir ile ilgilidir aynı adlı dağ ile ilgili madde için Aconcagua sayfasına bakınız.Aconcagua Nehri (İsp.: Río Aconcagua) Orta Şili'nin Valparaíso Bölgesi'nde bir nehirdir.

Aconcagua Nehri Río Juncal ve Río Blanco birleşmesiyle oluşur. 15 km sonra Río Colorado bu nehre ilave olur ve birkaç kilometre sonra Río Putaendo eklenir. Devamında Río Limache gibi bir kaç daha küçük akarsu Aconcagua Nehri'ni besler.

142 km uzunluğundaki nehir MELİS şehrinde Pasifik Okyanusu'na dökülür.

Río Aconcagua Vadisi meyve ve şarapçılık ile çok önemli bir tarımsal ve turistik bölgedir.

Ala-Arça Nehri

Ağız Çu Nehri

Havza ülkeleri Kırgızistan Kırgızistan
Uzunluk 78 km.

Kaynak rakımı m

Debi 417 m³/s

Havza alanı 233 km²

Ala-Arça Nehri (Kırgızca: Ала-Арча дарыясы Ala-Arça dаrıyası) Kırgızistan'da Çuy İli Alamudun ilçesinde bir nehirdir. Bu nehir 78 km uzunluğunda ve havza alanı 233 km² kapsar[1]. Nehir Ala-Arça Milli Parkı ile Bişkek şehirinden akar. Bu nehir Çuy Vadisindeki Çu Nehri'nin sol kaynak koludur. Ala-Arça nehir havzasında Kaşka-Suu Baıtık Orto Say gibi yerleşim yerleri bulunur.

Alakır Çayı


Günümüzde küçük bir dere haline gelmiş olan Kırk Göz Kemeri’nin 1. kemeri altından geçen Alakır Çayı

Alakır Çayı Antalya ilinin sınırları içinde bulunan Bey Dağları’ndan çıkıp Akdeniz’e dökülen bir akarsudur. Debisi 4.5 m³/s ve uzunluğu 62 km olan çay Alakır Barajı’nı beslemektedir. Çayın üzerinde Romalılar devrinden kalma Kırk Göz Kemeri vardır.

Amazon Nehri
Vikipedi özgür ansiklopedi
Git ve: kullan araAmazon nehri


Ağız Atlantik Okyanusu

Havza ülkeleri Peru Kolombiya Brezilya Bolivya Ekvador Venezuella
Uzunluk 6.400 km

Kaynak rakımı 5170 m

Ağız rakımı 0 m

Debi 219000 m³

Havza alanı 7050000 km²

Güney Amerika'da yer alan Amazon Nehri (İspanyolca: Río Amazonas Portekizce: Amazonas) Afrika'daki Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun nehirlerinden biridir. Büyük Okyanusa 160 km mesafede Peru'daki And Dağlarının doruklarından doğarak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas Okyanusuna dökülür. 6400 km uzunluğundaki Amazon'un taşıdığı su miktarı Mississippi Nil ve Yangtze Nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır (tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık % 20-25 ini taşıdığı sanılmaktadır). Amazon Nehri yaklaşık yıllık ortalaması 180.000 m³/sn olan debisiyle ve suladığı alanın (Amazon Havzası) büyüklüğü itibarıyla da birinci sıradadır. Denize döküldüğü Atlas Okyanusu kıyılarında genişliği yaklaşık 240'dir.[kaynak belirtilmeli] Amazon'un ağzı 1500 yılında Vicente Pinzon tarafından keşfedilmiş nehrin kaynaklarıysa ancak 1941'de Bertrand Flornoy'un yönettigi ekip tarafından bulunmuştur