Zooparazitler - Protozoonlar - Helmintler - Artropotlar

PARAZİTOLOJİ.


parazitoloji parazilerin yapısını yaşayışını konakcı ile olan ilişkilerini ve yaptıgı hastalıklarla
bu hastalıklara karşı yapılacak tedavi ve korunmayı konu alan bir bilim dalı.
parazit bir canlının vücudu içinde veya üzerinde sürekli yada geçici olarak besin ve yer sağlama amacı ile
yaşayan orada gelişip çoğalabilen ve daim zara veren canlılara verielen bir isimdir.

KÖKEN İTİBARİYLE ::::: A)FİTOPARAZİTLER:::... bakteriler mantarlarvirüsler
B) ZOOPARAZİTLER:::....protozoonlarhelmintlera rtopotlar

Parazit -Konakcı ilişkileri
konakcı paraziti barındıran ve onun yaşamı için gerekli ortamı saglayan canlı
parazitin erğin şeklini barındıran konakcı son konakcı denir
larva şeklini barındıran konakcı ise arakonakcı denir
tek konakcı ise başka konakcılara ihtiyac duymaz örneğiTrichomonas vaginalis
((( sadece insanda konakcı olarak yaşar)))
Rezervuar::: parazit için dogada kaynak rolünü oynayan konakcı ve konakcılara denir.

...::::.:.parazitin konakcı vücunda bulunması::.

1-Parazit tek konakcı.. yaşamının tek bir konakcıda südürür.ör Giardin intertinalis
Antropofilik..bazı sivrisinekler sadece insan kanını tercih ederler.
2-Bazı parazitler çeşitli konakcı..farklı konaklar bulabilir ve yaşarlar. Ör Trichinells spinalis
3- Rasgele parazitlik:. Olmaması gereken yerde parazittin bulunması

Parazit yaşamının zorunluluk derecesine ğöre
a) zorunlu parazit… en azından bir konakcı ihtiyac duyar hayat evrelleri için
b) istemli parazit… serbest olarak yaşarlar ama ihtiyac duydugunda konakcı bulurlar
c) raslantılı parazit.. bulunması gereksiz oldugu yerde parazitin bulun ması

Parazit olarak yaşanan süreye göre
1- gecici parazitler … tahta kurusu sivrisinekler vb.
2- kalıcı parazitler.. iki şekilde olur
a) peryodik parazitlik.. ör Protelien gibi olgunlaşıtıktan sonra parazittir
b) devamlı parazitlik…hayat evlerinin tamamın parazit olarak tamamlar.

Parazitin yerleştigi konakcı ve organa göre
Özel parazit:: ör.Taenis saginata
Gezici parazit:...ör Ascaris lumbricoides.önce ince bagırsaksonra karaciger ve safra yoları
Şaşkın parazit:... Fasciola hepatica koyunda parazit ama baen insanda da görülür

parazitin konakcı vucudunda bulundugu yere ğöre
Dış parazitler:.. ektoparazitlerdir ör.. tahta kurusu bit uyuz
iç parazitler:...endoparzaitler dokularda parazittir
Hücre içi parazitler:.kan da ve dokuların içinde

hiperparazitler ise sirvisinekler
yalancıparazitler de insanda ve koyun karacigerinde ve gaitasında yer alırlar

Enfeksiyon::.iç parazitler le oluşan parazitliktir
Süperenfeksiyon::. paraziti taşıyan canlı aynı parazitle dışardan tekrar enfekte olmasına denir.
Otoenfeksiyon kendisinde bulunan parazitten oluşan bulaşıcı şekillerle tekrar enfekte olmasına denir.
invazyon ::..parazitin vucutta coglamması ancak alındıgı sayıda bulunması yada alınan
lavra veya yumurta sayısı kadar ergin parazitin oluşmasına denir.PARAZİTİN BULAŞMASI VEYA KAYNAKLARI

1- CANLI KAYNAKLAR
2- CANSIZ KAYNAKLAR

1- CANLI KAYNAKLAR
-Parazıtozla insanlarla
-hasta ve taşıyıcı hayvanlarla

2- CANSIZ KAYNAKLAR
-Kirlenmiş toprak su
--Elbisler mutfak eşyaları ve diğer eşyalar

BİYOLOG :..SERDAR ÖZDEMİR

Parazitin insana bulaşması dogrudan veya dolaylı yolla olur.
Dogrudan ---- parazitozlu kimse
Dolaylı yoldan—canlı ve cansızlar la

Parazitin vucuda girişi:.. uterus ve uterus dışı hayat ( yiyecekler solunum ürogenital)

*
* Parazitlerin patojen etkileri

1-Travmatik etki::. İncinme harab olma zedelen me ör.. uyuz
2-Litik ve nekroz etkisi..::..parazitin enzimleri kollojen mukopolisakkarit ve proteinleri parcalayan enzimler salgılaması.
Proliferesyon.. bazı parazitler konakcının doku ve hücrelerine zarar verir
3- Soyucu ve sömürücü etlisi:..kandan dokulardan hücrelerden besin temin eder.
4- Toksik ve alerjik etki:..parazitlerin endotoksin ve ogozotoksi dokular ve hücreler üzerinde zehirleyici etki yapar.
5- Virus yada bakterilerin etken oldugu ikincil enfeksiyona zemin hazırlar.