Adam Weishaupt Illuminati topluluğunun kurucusu.

Illuminati (çoğul bir sözcük olup tekili Latince: illuminatus Türkçe: aydınlanmış) tarihteki adıyla Bavyeralı Illuminati Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş gizli bir cemiyet. Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak amacıyla hareket eden monarşileri yıkmayı dini inançları yok etmeyi ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir topluluktur. Bazı komplo teorisyenleri İlluminati üyelerini ışığın insanları ya da aydınlanmışlar olarak adletmektedirler.

Tarihi

Topluluğun kuruluş amacı cehaletle baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştır.

Münih'te kurulup o yörede (Bavyera) hızla gelişen İlluminati'nin üye kayıtları büyük bir gizlilik içinde saklanıyordu. Öyle ki üyelerin her birinin takma isimleri vardı ve yazışmalarda bunlar kullanılır üyelerin gerçek isimleri ve kimlikleri asla kullanılmazdı. Örneğin topluluğun kurucusu Adam Weishaupt'un kod adı Spartacus idi. Illuminati üyeleriyle ilgili bilinen tek şey tüm üyelerinin Cermen kökenli beyazlardan oluştuğudur.

Günümüzde ise 10 adet yöneticisi ve 300'e yakın alt kadrosu bulunduğu bu grubun içinde tanınmış ünlüler bankacılar ve sanatçıların bulunduğu iddia edilmektedir.

İnişler çıkışlar
12 kişi ile kurulan İlluminati topluluğu gelişmelerini Mason Localarından kendilerine uygun üyeler kazanarak sağlamaya çalışmışlar ilk sene sonunda 80 üyeye çıkmışlardır. Daha önceden 22 Haziran 1784'te tüm Bavyera'da Masonluk ile birlikte İlluminati de gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek yasaklanmıştı. Masonluğun tarih boyunca kendisine yönelen tüm baskı ve yasaklamaların altından hiçbir zarar almadan çıkması gibi yine zararsız çıktığı bu süre Illuminati'ye pek yaramamış ve büyük ölçüde gücünü ve varlığını yitirmişti.

19. yüzyılın başlarında ünlü Alman filozof Hegel'in katılımıyla canlanan ve eski parlak günlerine dönen İlluminati bu yıllarda üyesi olan Hegel'in tez-antitez kuramlarıyla Yeni Dünya Düzeni düşüncesinin geliştiği bir ütopya topluluğu haline gelmişti. Dünya üzerindeki çeşitli toplulukları etkileyen bu düşüncenin mirasçıları bugün halen çalışmalarını sürdürdüğüne dair komplo teorileri vardır.
Bu topluluğa daha sonra İtalya'da ünlü rönesansçı insanlar girmiş ve Katolik Kilisesi'ne karşı siyasi bir savaş açmıştır.

Komplo Teorileri

Mark Dice David Icke Texe Marrs Ryan Burke Jüri Lina ve Morgan Gricar gibi yazarların belirttiğine göre Bavyera İlluminati halen faal olan bir örgüttür. Dünyadaki bir çok siyasi askeri ve ekonomik olayın sorumlusu İluminati örgütüdür. Komplo teorisyenlerine göre bir çok ABD Başkanı bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca birçok tanınmış çocuk çizgi filmlerinde bilinç altı mesajlarıyla beyin yıkamaya çalışıldığı söylenmektedir.

Myron Fagan'a göre Waterloo Savaşı Fransız İhtilali John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir. Ayrıca Holywood film sektörü bu örgütün elindedir.

Not: Geçenlerde gündeme damgasını vurmuştu;geri sayım olayı tamamen sallama olsa da illuminati akımı diye aydınlanma akımı vardır.Bunu belirtmek istedim teşekkürler

ALINTIDIR.