Bir kedi veya köpek besliyorsanız zamanla ona adeta bir insanmış gibi bağlanabilirsiniz. Daha ötesibazen onu gerçek bir "insan"mış gibi hissedersiniz. Böyle hissetmenizin sebebi onun çeşitli ve değişik yollardan bazı şeyleri ifade edebilmesidir. Ağlamakgülmek gibi insanlara has şeyleri değişik bir şekilde onda da görmenizdendir.

Aslında böyle bir durum söz konusu değildir. Ağlamak ve gülmekbelirli hissi durumları ifade için insanlara has davranışlardır. Hayvanlarda böyle bir şey yoktur. Bazı durumlarda hayvanların da sızlandığınıbununla ilgilibunu açıklayan sesler çıkardığını biliriz. Mesela canlarının yandığı zaman böyle yaparlar. Fakat insanda gözyaşlarıyla beraber olan ağlamak hayvanlar için söz konusu olamaz.

Bunun nedeni hayvanların gözlerinden yaş gelmeyişine yorulamaz.Bir yaratığın ağlayabilmesidüşünebilençeşitli şartlara ve durumlara göre o şart ve durumların gerektirdiği duyguların doğmasınabunları duyabilmesine uygun bir yapıda olmasına bağlıdır. Çocuklar biledüşünmeyihiç değilse hissetmeyi öğrendikten sonra ağlamaya başlarlar.Bebeklerde ağlama diye bilinen şey aslında tamamen fizikseldir. İç güdülerle olur. Başka türlü söylemek gerekirsebir bebek sadece bağırır. Ağlamaz.

Ağlamakkonuşmanın yardımcısıdır. Duygularımızı ifade etmek için sözün yetersiz kaldığı yerde ağlarız. Buduygularımızı açığa vurmak için kendiliğinden olanistesek de önleyemeyeceğimiz bir şeydir. Bir reflekstir.

Bunun gibigülmek de sadece insanlara mahsustur. Bazı hayvanlar gülüyormuş izlenimi verebilir. Fakat bunun insandaki gülmekle ilgisi yoktur. İnsanin gülmesinde akılla ilgili bir çıkış noktası mevcuttur. Oysa hayvanlar bundan yoksundur.

Sözgelimibir şakayaanlatılan bir fıkraya güleriz. Gene bunun gibigülünç bir görüntü bizi güldürür. Yani gülmemiz için duygusal akılla ilgili nedenler olması gerekir. Çok küçükincecik şemsiyeli şişman bir adam bize gülünç görünür. Bir palyaçonun yaptıkları gülünç gelir. Mizah yazıları anlatılan bir fıkra da aynı tepkiyi yaratır.

Ruhbilim uzmanlarıgülmenin sosyal bir şey olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa hayvanlar için "sosyal" kavramı yoktur düşünülemez.

ALINTIDIR.