Monera - Monera Nedir - Monera Hakkında

Monera (daha önceki adlandırılmalarıyla; Prokaryotae) diğer alemlerden ayrılarak Prokaryat (Prokaryotae) denilen bir üst alemde toplanmıştır. Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş tekhücreliler üst alemine Prokaryot denilmiştir. Monera Çekirdek zarı plastitler mitokondri ve kamçı benzeri uzantıları olan ya da kamçısız canlılar aleminin ortak adıdır. Prokayotlar genellikle birhücrelidir ancak bazen dış görünüşleri bakımından çok hücreliymiş gibi görünenleri de bulunmaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardıbeslek; fotosentez ile kendibeslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon transformasyon transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketleri kamçılarla süzülme ya da yavaş kayma şeklinde olur. Yaklaşık olarak 2.700 türü bilinmekte olup sınıflandırılmaları tam olarak yapılamayan bir gruptur son yıllarda ise;

* Altalem : Eubacteria
* Altalem : Archaebacteria olmak üzere gruplandırılmıştır.

Eubacteria; kükürt (S ) kullanan ya da kullanmayan yeşil bakterileri mor bakterileri spiroketleri cyanobakterileri ve gram pozitif bakterileri kapsar.
Archaebacteria; metanojen termoasidofil ve halofil bakterileri kapsar.