Antropometri Nedir - Yapısal Vücut Ölçüleri - Referans Noktaları

Antropometri

Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilen antropometri insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.
Antropometri bilimi bireyler veya gruplar arasında anatomi coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkanı sağlar. Bu tasarımlar için belirlediği vücut ölçüleri arasında vücut hareketsiz ve belirli bir standart pozisyondayken alınan yapısal vücut ölçüleri ve vücut hareket halindeyken alınan fonksiyonel vücut ölçüleri bulunur.

Referans Noktaları

Antropometrik ölçümlerin standartlaştırılması amacıyla bazı referans noktaları belirlenmiştir:

* Yadinci boyun omuru
* Ense kökü
* Yan boyun başlangıcı
* Omuz başı
* Omuz ortası
* Arka kol başlangıcı
* Maksimum pazu kesiti
* Dirsek
* Bilek kesiti
* El başlangıcı
* Başparmak başlangıcı
* Kasların simetri merkezi
* Şakaklar
* Alt çene ucu
* Ön boyun üstü
* Ön boyun altı
* Bel çizgisi
* Kalça çizgisi
* Dizkapağı üstü
* Dizkapağı altı
* Ayak bileği kesiti
* Ayak tabanı
* Tepe noktası
* Göğüs çizgisi

Yapısal vücut ölçüleri

Vücudun ayakta ve oturarak belirli standart duruşlarında elde edilen değerlerdir.

Yükseklikler: Aytaktayken yerden otururken oturma yüzeyinden ilgili vücut noktasına kadar olan uzunluklardır. Dikey düzlemde ölçülürler.

Genişlikler: Yatay ve enine çaplardır. Dikey düzlemde ölçülürler.

Derinlikler: Yatay ve dikine çaplardır. Yanal düzlemde ölçülürler.

Uzunluklar: Herhangi bir vücut kısmının uzun ekseni boyunca ölçülen değerdir.

Çevresel uzunluklar: Bir vücut parçasının kendisiyle aynı düzlemdeki çevresidir.

Eğrisel uzunluklar

Düşüklükler:
Boyun göğüs bel ve kalça arasındaki mesafelerdir.
Kalınlıklar

Çıkıntılar: Bir vücut bileşeninin ucunun bileşenin başlangıcına olan uzaklığıdır.

Fonksiyonel vücut ölçüleri

Vücudun sabit bir noktaya göre; eğilme dönme uzanma gibi hareketlerle ulaşabileceği maksimum mesafeleri ölçmek ve işin rahat yapılması için gerekli olan çevresel faktörlerin dağılım uzaklıklarını belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerdir. Yapısal vücut ölçümlerine statik antropometri adı verilirken fonksiyonel vücut ölçülerinin diğer adı da dinamik antropometridir.