Anlık Hız Nedir


Anlık hız hareket eden bir parçacığın herhangi bir andaki hızıdır

Hız sınırlaması olan bir yolda trafik kurallarına uymak için aracın ani hızının bilinmesi istenir Ani hızı bulurken ortalama hız formülü (konumun zamana oranı) kullanılır Aracın göstergesi tekerleklerin devir sayısına dayanarak ani hızı hesaplayabilir Bir parçacığın ani hızını hesaplarken o parçacığın belirli bir zaman aralığında konum-zaman grafiğine ihtiyaç duyulur hız=yol/zaman

Konum-zaman grafiğinde istenilen ana karşılık gelen konumun grafiğe teğet olan doğrusunun tanjantı anlık hızı verir Ani hız konum/zaman oranının birim zamanın 0'a yaklaşırken aldığı değerdir Başka bir deyişle konumun zamana türevidir

ALINTIDIR.