Eylemsizlik Momenti Nedir

Eylemsizlik momenti veya atalet momenti (SI birimi kilogram metrekare - kg m²) dönme hareketi yapan bir cismin dönme eylemsizliğidir Tanım

Eylemsizlik momenti katı(bükülmez)cisimlerin kendi rotasyon hareketlerindeki değişime karşı eylemsizliğini gösterir Duran bir cismin eylemsizliği cismin kütlesi olduğu gibi dönen bir cismin eylemsizliği de eylemsizlik momentidir Eylemsizlik momenti kavramı iki başlık altında incelenir Alan eylemsizlik momenti ve kütlesel eylemsizlik momenti:

1 Alan Eylemsizlik Momenti (Kesit/Polar Atalet Momenti): Rastgele seçilen bir koordinat sistemine göre bir cismin iki boyutu (yüzeyi) ele alınmış olsun Bu yüzey rastgele seçilen koordinat sisteminin bir eksenine dik olsun Yüzeyin şekil değiştirmeme isteğinin yüzeyi içine alan eksenlere göre tanımlanmış haline alan eylemsizlik momenti denir Cismin seçilen yüzeyine dik eksen z ekseni olsun Yani incelenen düzlem x-y düzlemi üzerindedir Bu şekliyle alan eylemsizlik momenti x eksenine ve y eksenine göre ayrı ayrı tanımlanabilir

2 Eylemsizliğin bulunması istenen yüzey homojen ve tek boyutlu ise [landa] = dM / dL = M / L; iki boyutlu ise [sigma] = dM / dA = M / A; üç boyutlu ise [ro] = dM / dV = M / V kullanılır

3 Alan eylemsizlik momenti formülü malzemelerin burulması ve eğilmesiyle ilgili hesaplamalarda kullanılır Özet olarak yüzey şeklini değiştirmeye çalışan kuvvete4 dür Yani yüzeyin ufak bir değişimine olan tepki çok fazla yansıyacaktır koyduğu tepkidir Birimi metre

4 Kütlesel Atalet Momenti: Hareketin çeşitli koordinat sistemlerinde( kartezyen koordinat sistemi yarı kutupsal koordinat sistemi doğal koordinat sistemi) vektörel olarak tanımlanmasıyla yer vektörünün zamana göre iki kez türevi alınmasıyla ivmenin vektörel olarak büyüklüğü belirlenmiş olur Bu ivmeye ait kütle eylemsizlik momenti oluşturur Bu da F = ma formülasyonu ile gösterilmektedir

5 Kütlesel atalet momentini tanımlamak için hareketli cismin dinamik (hareketli) ve statik(durgun) hallerdeki durumlarına uygun olan cisim üzerinden noktalar belirlenmelidir

6 Genel olarak statik cisimler tek noktaya indirgenir Yani durgun halde L uzunluğunda homojen bir silindirin ağırlık ve kütle merkezi olan tam ortasına indirgenir ve sanki cisim orada toplanmış gibi düşünülür Fakat dönme veya salınım hareketi yaptığında bir noktaya göre tanımlamak bazı durumlarda dinamik özellikleri yansıtmayabilir Bu nedenle çubuğu iki noktaya ya da dönme veya salınım hızı arttıkça üç noktaya indirgenebilir Hareketin karmaşıklığı arttıkça kütlenin indirgendiği nokta sayısı da arttırılabilir Fakat dört noktadan fazlası problemin çözümünden sapmayı arttırır