Gemi Adamlarının Alması Gereken Stcw Sertifikası - Gemi Adamlar - Gemilerde Çalışacak Olan gemi Adamları - STCW Sertifikaları

Gemilerde çalışacak olan gemiadamlarının alması gereken STCW sertifikaları nelerdir ve geçerlik süreleri kaç yıldır

Deniz güvenlik eğitimlerine ilişkin tüm gemiadamlarının alması gereken 5 temel STCW sertifikası olup sözkonusu sertifikalar Gemiadamları Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilmiştirAyrıca bu sertifikalar dışında görev yapılacak gemi cinslerine göre alınması gereken diğer STCW sertifikaları da 20 21 22 23 24 ve 25 inci maddelerde belirtilmiş olup STCW sertifikalarının geçerlik sürelerine ilişkin bilgiye yine aynı Yönetmelik maddelerinden ulaşılabilmektedir
İngilizce Standards of Training Certification and Watchkeeping for seafarers Terimlerinin kısaltmasından oluşur

İlki 1978 yılında yapılan bu sözleşme daha sonra 1995 yılında yeniden düzenlenmiştir Sözleşmedeki amaç uluslar arası platformda milleti kültürü dili ne olursa olsun dünya genelinde gemiadamları eğitimlerini standartlaştırarak tek tip gemiadamı oluşturabilmek olarak açıklanabilir

Bu sözleşmeye göre gemiadamlarının almak zorunda olduğu eğitimler ve eğitim sonunda hak ettikleri sertifikalar kısaca STCW sertifika ya da belgeleri olarak adlandırılır

Gemilerde çalışan her gemiadamı yaptığı göreve göre aşağıdaki eğitimleri görmek zorundadır

1-Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi
2-Temel ilkyardım belgesi
3-Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi
4-Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi
5-Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi
6-Radar gözlem ve plotlama belgesi
7-Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi
8-İlkyardım belgesi
9-Tıbbi bakım belgesi
10-İleri yangınla mücadele belgesi
11-Petrol tankeri tanıtım belgesi
12-Petrol tankeri işlemleri belgesi
13-Kimyasal madde tankeri tanıtım belgesi
14-Kimyasal tanker işlemleri belgesi
15-Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım belgesi
16-Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri belgesi
17-Hızlı Cankurtarma BotuKullanma Yeterliği Belgesi
18-Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi
19-Yolcu Gemisinde Çalışma Yeterliği Belgesi
20-SMCP(Standart Maritime Communication Phrases) Denizcilik İngilizcesi
21-ISPS (International Ship and Port Security ) Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği