Element - Element Nedir - Element Ne Demek

Element Nedir? Element Ne Demek?

Element: Aynı cins atomlardan meydana gelen saf madde Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen maddeye Element denir Elementler Aynı Cins Atomlardan meydana gelen saf maddelerdir

Elementlerin özellikleri
Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar Elementlerin en küçük yapı taşları atomdur Elementler sembollerle gösterilir Elementler saf maddelerdir Elementleri öz kütleler i ve erime kaynama noktaları sabittir Elementler tabiatta hem katı hem Sıvı hem de gaz halinde bulunurlarSaf ve homojen maddelerdir Sabit öz kütleleri vardır

Kullandığımız Elementler
Hidrojen Oksijen ve karbon vücudumuzu oluşturan başlıca elementlerdir Diğerleri de az miktarlarda olmasına rağmen yaşantımız için vazgeçilmez önemdedirler Bu elementler yapımızda yer aldıkları gibi onları hayatımız boyunca doğadan sağlarız Gerekli olmadığı halde birçok element vücudumuza girer Ancak onları zararsız hale getirecek özelliklerimiz vardır Genel olarak bakarsak yaşamamız için gereken element miktarının çok olmadığını görürüz Selenyum çok önemlidir Ama gereken dozun üstündeki miktar öldürücüdür Canlı organizmalarınkendilerine gereken maddeleri hangi oranda alacağı evrim ile belirlenmiştir

Aynı şekilde yararsız olan yabancı maddelere karşı direnç te Gelişim sürecinde kazanılmıştır Bu direncin seviyesi çevrelerindeki element çokluğu ile ilgilidir Başka bir ifade ile Canlılar gerekli ve gereksiz Elementlerle iç içe yaşar Ama evrimsel birikimleri ile metabolizmaları yaşamsal ayrımı gerçekleştirir Elementlerin birbirleri ile birleştiklerinde bize garip gelen özellikleri vardır Hem oksijen hem de Hidrojen ateşe karşı duyarlıdır Oksijenin bizzat kendisi yanıcı değildirsadece başka maddelerin yanmasını kolaylaştırır

Hidrojen gaz halinde iken son derece yanıcıdır Ama bir ar Aya geldiklerinde ort aya çıkan özellik tam tersidir Ayrı ayrı yanma olayını tetikleyen bu iki element uygun oranda birleştiklerinde ateşi söndürür

sodyum kararsız bir Elementtir klor ise oldukça tok------yani bünyede zehirlenme etkisi yapar su içerisine az miktarda bile saf Sodyum atılırsa kuvvetli bir patlama olur Klor az yoğunlukta kullanılır ise Mikroorganizmaları yok eder Ama yoğunluğun artması bizim için çok tehlikelidir

Nitekim Yüzme havuzlarına mikrop öldürücü olarak atılan klor çok seyreltilmiş haldedir Buna rağmen onun varlığını hissederiz Ayrı ayrı bize zararlı olan bu iki element bir araya gelince ilginç bir oluşum gerçekleşirSodyum klorür Yani yemeklerimize kattığımız sofra tuzu Bir element doğal yollardan bünyemize girmiyorsa ona karşı direnç sistemimiz yoktur Şöyle de ifade edebiliriz:Yaşantımız için doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan maddeler bizim için zararlıdır Örneğin kurşun insan açısından zehirlidirZira onu zararsız hale getirecek savunmamız yoktur Cıva ve plütonyum da böyledir

Elementlerin sınıflandırılması
Elementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır Metaller ametaller Soy gazlar

Metaller
Tabiatta atomik halde bulunur
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür
Levha ve tel haline getirilebilir
Isı ve Elektrik akımını iletir
Oda sıcaklığında hepsi katıdır ( cıva hariç )

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil mattır
Genellikle erime noktası düşüktür
Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez Kırılgandır
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur ( Klor gaz brom Sıvı iyot katıdır )
elektrik akımını iletmez ( Karbonun bir allotropu olan grafit hariç )

Soy gazlar
He Ne Ar Kr Xe Rn Elementleri soy gazdır
Soy Gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur Bu s ayı Helyum için 2 diğer beş soy gaz için 8 dir
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler Elektron almaz vermez ve ortaklaşmazlar

Elementlerin Simgeleri
Element simgesi her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin uluslararası geçerliliği vardır Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda Elementler Plato’nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak – hava – su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe tüm elementlerin eninde sonunda " altın “a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından Güneş ( Altın ) merkezli sistemdeki her gezegenin adı bir elemente verildi O dönemde bilinen elementlerin bazılarının " simya " sembolleri kullanılıyordu

Element ele alınacak bir konu ama tartışılması uzun süren bir tartışma olurdu kimyacılarla felsefecilerin yaptığı bir tartışma hayalleniyor beynimde gerçelliksoyutsomutkişisellikkristizmgibi konular açılır elementler çok uçuk bir konu tartışılması zor ve güç basite indirgenirse doğda bulunan 4 ana yaşam kaynağıdır