Ütopya Nedir - Ütopya Ne Demek

Ütopya anlamı aslında olmayan tasarlanmış olan ideal toplum ve devlet şekli anlamı taşır Köken olarak Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki topos sözcüklerinden türemiştir Kullanımı Thomas More'un 1516'da yazdığı De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia veya kısaca Utopia isimli kitabıyla yaygınlaşmıştır

Ütopyalar bugün gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır Ütopyalar üzerine görüşler iki biçimde ortaya çıkmıştır Bir kısmı özendirici istenen nitelikte diğer bir kısmı ise korkutucu ürkütücü ütopyalardır

Distopya olumsuz ütopyadır Totaliter ve baskıcı toplumları ifade eder Örnekler; : Jack London'nın The Iron Heel’i George Orwell'in 1984’i; Aldous Huxley'in Brave New World’u; Anthony Burgess's A Clockwork Orange; Alan Moore's V for Vendetta; Margaret Atwood's The Handmaid'ın Tale; Evgenii Zamiatin'nın We’si; Ayn Rand'nin Anthem’i; Lois Lowry'in The Giver’ı; Samuel Butler'ın Erewhon’ı; Chuck Palahniuk'un Rant’ı ; and Cormac McCarthy'ın The Road’ı;Fatih Kerim'in Fetih'i gibi örnekler yer almaktadır

Eutopya olumlu ütopyadır Mükemmel ama kurgusal değildir

More’un ütopyası birçok açıdan Platon’un Devlet’ine dayanırSefiller ve fakirler toplumdan ayıklanır Çok az yasa vardır ve avukat yoktur çok az savaş vardır Toplum bütün dinlere hoşgörülüdürBazı okuyucular bu hayali topluma sıcak bakmazken bazıları millet için gerçekçi bir plan olarak gördü Bazıları da More’un ütopyasını bir ideal toplum arayışından çok İngiliz toplumu için bir taşlama olarak algıladı