Etik Nedir - Etik Ne Demek

Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider derler Ahlak ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır ''Ahlak bilmi'' de denir ama ''Etik Bilmi''de vardır

Ahlak ve Etik arasındaki anladığım farkı açıklamaya çalışayım: Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur sorgular tartışır düşünür yargılar vs vs

Etik bir şeye direk doğru veya yanlış demez ama ahlak diyebilir Mesela geğirmek bazı kültürlerde ahlaksızlıktır ama başka bir kültürde iltifat anlamına gelebilir diye bakar etik Sadece ahlakta değil

Belki karşınıza etiksel sorular ya da etiksel sorunlar diye de çıkmıştır ''Mesela yolda bir çanta dolu para buldunuz ne yaparısnız? '' gibi Doğru ya da yanlış cevap yoktur ama daha doğru cevabı vardır diyebiliriz

Kolayca kavranacak bir konu değil tam kavradığımıda zaten söyleyemem

Hukukun yasaların adaletin sistemin kısacası yazılı kuralların bittiği ya da ulaşmadığı durumlarda etik yardıma yetişir Mesela ''Bu davranış yasada yazmıyor ama adaletin ruhuna(ahlakına onuruna) aykırıdır'' deriz işte bu yaklaşım etiktir evrenseldir

Kişiden kişiye konumdan konuma yereden yere olaydan olaya zamandan zamana durumdan duruma çoğu şey değişebilir (değişkendir görecelidir yorumsaldır) ama daha doğrusu ya da daha iyisi var demek daha doğrudur ya da daha iyidir belki daha güzeldir bile diyebiliriz Etik burda işleve girer mesela bir zorluk karşısında sabırlımı davrandınız daha da sabırlı davranılabilinir ya da daha hoşgörülü davranabilinirdi de çünkü neydi: her zaman daha iyisini güzelini kolayını doğrusunu yapabiliriz uygulayabiliriz düşünebiliriz edebiliriz vs vs eylemlere dökebiliriz

Etikten ancak olaylar üzerinde konuşarak daha iyi anlayabilriz zaten günlük hayatımızda bu olaylarla çoğu kez karşılaşıyoruz Mesela toplumu ele alalım Ahlaki açıdan büyüklere saygıdan bahsedilir evet bu bir toplumun gerçeğidir burada ne kadar küçüklerin büyüklere karşı doğru davranması behsedilirse büyüklerin de küçüklere doğru davranmasını etik göz ardı etmez

Yalan söylemek yanlıştır ama ölüm döşeğindeki adama yalan söylemek o kadar yanlış değildir demek etiksel bir yaklaşımdır Verdiğin sözü tutmamak yanlıştır ama kızgınken verilen sözün tutulmaması daha iyidir demek de Bunun gibi örnekleri din ve ahlak konularında çok bulabilrsiniz

Etik Sözlük Anlamı : Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü TDK Sözlük