Ortak Saat (Ulusal Saat ) Nedir
?

Çalışma hayatında yerel saatlerin hepsini kullanmak mümkün değildir Ticari ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması haberleşme ve ulaşım hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yerel saatten farklı olarak ortak saat ya da ulusal saat uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur Bu nedenle her ülkenin kendisine en uygun meridyenin yerel saatini bütün ülke sınırlarında geçerli hale getirmesiyle oluşan saate ortak saat adı verilmektedir

Doğu - batı doğrultusunda geniş olan ülkeler (ABD Kanada Çin vb) aynı anda birden çok ortak saat kullanırlar Ancak doğu - batı yönünde dar olan ülkeler (Türkiye İtalya Bulgaristan İspanya vb) ise aynı anda tek ortak saat kullanırlar

Türkiye’de 1978 yılına kadar 2 saat diliminde yer alan 30° Doğu meridyeninin yerel saati ortak saat olarak kullanılmıştır 1978 yılından sonra güneş ışınlarından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir Şöyle ki;

* Yaz döneminde 3 saat dilimine giren 45° Doğu meridyeninin yerel saati esas alınarak ileri saat uygulamasına geçilmiştir

* Kış döneminde ise 2 saat dilimine giren 30° Doğu meridyeninin yerel saati esas alınarak geri saat uygulamasına geçilmektedir

Alıntıdır.