Great Wall of China Nedir

Great Wall of China Nedir (Çin Seddi)

Çin Seddi Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanır Dünyanın en uzun savunma duvarıdır Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder

Yapılış Nedenleri
Çin'in Savaşan Beylikler döneminde (MÖ403 MÖ221) Çin seddinin temeli 20den fazla ayrı ayrı krallık tarafından atılmıştı Chu Qi Yan Wei Han Zhao Qin Krallıkları birbirinden korumak için sınırlarında ilk setler inşa ettiler QinZhaoYan kralıkları ise XiongNu DongHu LinHu LouFaın saldırılarını durdurmak ve ülkenin kuzey sınırlarını koruma amacıyla da inşa ettiler Çin'in ilk İmparatoru Qin Shi Huang burayı boydan boya aşılmaz bir savunma duvarıyla kapatmaya karar verdi Bu devasa inşaata girişmekteki amacı konusunda tarihçiler farklı görüşler sürmüşlerdirBunlardan bazıları:

Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin'e saldıranlara karşı savunmak

Uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak

Ülkeden kaçısları önlemek
Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek
Kuzeyden gelen Türk saldırılarına karşı savunmak için

Qin Shi Huang MÖ 221 yılında daha önceki krallıkların yaptırdığı duvarları birleştirerek uzattı MÖ 3 yüzyıldan MS 17 yüzyıla kadar Çinliler seddi uzatmaya devam etmişlerdir Seddi onaran ve savunma amaçlı kullanan son hanedan Ming Hanedanı (1368-1644) olmuştur

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 6000 kilometreyi bulur Bugün ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2500 kilometrelik settir Ancak asıl inşaat M Ö 221 ile M S608 yılları arasında yapılmıştır

Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı tuğlalardan oluşmaz Bazı yerleri çok zayıf kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır ve bu duvarlar çok kısadır[kaynak belirtilmeli] Bu zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan korumak değil kaçak düşmanı yavaşlatmaktır[kaynak belirtilmeli] Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır Bazı yerlerde setler kademeli savunmaya imkân verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır

Bu tarihî yapı 7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiştir Kuruluş tarihi:221