Belirtisiz Küme - Bulanık Küme

Belirtisiz küme (veya bulanık küme) kavramı küme kavramının eleman olmanın derecelendirilmesine dayanan bir genelleştirilmesidir Belirtisiz kümeler belirtisiz mantığın doğal bir genişlemesi olarak 1965 yılında A Zadeh tarafından tanımlanmıştır Bir nesne bir kümenin ya elemanı ya da elemanı değilken bir belirtisiz kümenin belirli bir oranda kısmen elemanı olabilir

Tanım

X boştan farklı bir evrensel küme olarak seçilsin Bir fonksiyonuna X üzerinde bir belirtisiz küme adı verilir

Belirtisiz küme farklı şekillerde de tanımlanabilir ancak kümenin her nokta için [01] kapalı aralığında bulunan bir üyelik değerine sahip olmasını anlatması bakımından bu tanımların hepsi birbirine denktir

Bir x∈X elemanı için A(x) değerine x'in A'daki elemanlık derecesi denir Bu değer kimi zaman μA(x) ile de gösterilir A(x) = 1 olması klasik küme anlamında x 'in A 'nın elemanı olması A(x) = 0 olması ise klasik kümelerdeki x 'in A 'nın elemanı olmaması durumuna denk gelir

Eğer bir x için A(x) = α ise x∈αA yazılır ve x 'in A belirtisiz kümesinin α derecesinde elemanı olduğu söylenir

Örneğin A(x) = 05 yani x∈05A olması x 'in A 'nın yarı yarıya elemanı olması şeklinde yorumlanır ∈1 klasik ∈ ∈0 klasik ∉ sembolüne karşılık gelir

Belirtisiz alt küme

A ve B boş olmayan bir X kümesi üzerinde iki belirtisiz küme olsun Her için oluyorsa veya yazılır ve A 'nın B 'nin bir belirtisiz alt kümesi olduğu söylenir

A ve B belirtisiz kümelerinin eşitliği her x ∈ X için A(x) = B(x) olmasıyla tanımlanır Buna göre A'nın B'ye eşit olması aynı zamanda hem hem de olması demektir

X üzerindeki bütün belirtisiz kümeler her x∈X için X(x) = 1 ile tanımlanan X belirtisiz kümesinin alt kümesiyken her x∈X için ile tanımlanan belirtisiz kümesi X'teki bütün belirtisiz kümelerin alt kümesidir Bazen X ve sembolleri yerine sırasıyla 1X ve 0X veya kısaca 1 ve 0 kullanılır

Belirtisiz kümeler üzerinde işlemler

Kümeler için tanımlı olan birleşim kesişim tümleme kartezyen çarpım gibi işlemlerin tümü belirtisiz kümeler üzerine de taşınabilir

İki belirtisiz kümenin birleşimi veya ile gösterilir ve bu kümeye eleman olma derecesi her x∈X için olarak tanımlanır

İki belirtisiz kümenin kesişimi ise veya ile gösterilir ve bu kümeye eleman olma derecesi her x∈X için olarak tanımlanır

A ve B sırasıyla X ve Y kümeleri üzerinde belirtisiz kümeler ise de üzerinde bir belirtisiz kümedir ve her için şeklinde tanımlanır

İki küme için tanımlanan bu işlemler maksimum ve minimum yerine sırasıyla supremum ve infimum alınarak herhangi sayıdaki belirtisiz kümeler ailesine genişletilebilir

A belirtisiz kümesinin tümleyeni Ac veya A' ile gösterilir ve her x∈A için Ac(x) = 1 − A(x)A belirtisiz kümesi için formülüyle belirlenir Klasik kümelerden farklı olarak bir olması mümkündür