Borun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Atom ağırlığı : 10811 ± 0005 g/mol
Kaynama noktası: 2500˚ C
Yoğunluğu : 234 g /cm3
Oksidasyon sayısı : 3
Elektronegatifliği : 20
İyonlaşma enerjisi : 191 k cal /g atom
Sertliği : 93 Mohs
Atom yarıçapı : 098
Fusıon Isısı : 53 k cal / g atom
Buharlaşma Isısı : 128 k cal / g atom
Kristal Yapısı : Hexagonal

Tabii olarak iki tane izotopu vardır bunlar; 10B (% 188 ) ve 11B (%812) izotoplarıdır Her ikisinin çekirdeği spine sahip oldukları için nükleer mağnetik rezonans araştırmalarında kullanılır Borun radyoaktif izotopları 8B ve 12B ’dirler

Kristal bor önemli ölçüde hafiftir serttir çizilmeye karşı mukavemetlidir ve ısıya karşı kararlıdır Bor kırmızı ötesi ışığın bazı dalga boylarına karşı saydamdır ve oda sıcaklığında zayıf elektrik iletkenliğine sahiptir Yüksek sıcaklıkta iyi bir iletkendir Kristal bor kimyasal olarak inerttir Bor hidroklorik ve hidroflorik asitlerle kaynatıldığında bozulmaz Sadece çok ince öğütülmüş bor konsantre nitrat asidi ile yavaş oksitlenir

Bor’ u saf olarak elde etmek zordur % 95-98 safsızlıkta bor borik asidin magnezyum ile indirgenmesinden amorf halde elde edilir ve safsızlığı baz ve asit ile yıkanarak filtre edilir Elde edilen bor oksit ve bor bulunduran bileşikleri ihtiva eder ve küçük kristaller halinde koyu kahve renklidir Bor tungsten yüzeyinde bor oksidin hidrolizi ile elde edilir Bor’ un 5 allotropu bilinir

Bor biri amorf ve altısı kristalin polimorf olmak üzere çeşitli allotropik formlarda bulunur Alfa ve beta rombohedral formlar en çok çalışılmış olan kristalin polimorflarıdır Alfa rombohedral yapısı 1200 °C’ nin üzerinde bozulur ve 1500 °C’ de beta rombohedral form oluşur Amorf form yaklaşık 1000 °C’ nin üzerinde beta rombohedrale dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üzerinde ısıtılıp tekrar kristalleştirildiğinde beta rombohedral forma dönüşür

Borun a-rombohedral yapısı en basit allotropik yapısıdır ve az bozulmuş kübik sıkı istiflenmede hemen hemen düzenli ikosahedral B12 içerir Rombohedral birim hücre ao= 5057 Å a=5806o sahiptir ve 12 adet B atomu içerir

Bor elementinin kimyasal özellikleri morfolojisine ve tane büyüklüğüne bağlıdır Mikron ebadındaki amorf bor kolaylıkla ve bazen şiddetli olarak reaksiyona girerken kristalin bor kolay reaksiyona girmez Bor yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona girerek borik asit ve diğer ürünleri oluşturur Mineral asitleri ile reaksiyonu konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak yavaş veya patlama şeklinde olabilir ve ana ürün olarak borik asit oluşur

Bor telleri plastik ve metallerle kullanılır Bunların mukavemetini arttırır 10B ısıya ait veya yavaş elektronları çok iyi absorblar ve nükleer kontrol çubuğu ve kılıf olarak kullanılır Nötron detektörü olarak kullanıldığı gibi roket yapımında da istifade edilir Bor ve bor bileşikleri termoelektrik tipindeki elektrik üreticileri ve yüksek sıcaklıkta emniyetle çalışan yarı iletkenler için infrared (kırmızı ötesi) ışınlara saydam olan pencereleri yapmak için malzeme olarak kullanılır

Bor yanıcıdır fakat tutuşma sıcaklığı yüksektir Buna ilaveten yanma sonucunda kolaylıkla aktarılabilecek katı ürün vermesi ve çevreyi kirletecek emisyon açığa çıkarmaması gibi bir özelliğe sahip olduğundan dolayı katı yakıt hücresi olarak kullanılmaktadır

Bor yeryüzünde toprak kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir Toprağın bor içeriği genelde ortalama 10-20 ppm olmakla birlikte ABD' nin batı bölgeleri ve Akdeniz' den Kazakistan' a kadar uzanan yörede yüksek konsantrasyonlarda bulunur Deniz suyunda 05- 96 ppm tatlı sularda ise 001-15 ppm aralığındadır Yüksek konsantrasyonda ve ekonomik boyutlardaki bor yatakları borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri olarak daha çok Türkiye veve hidrotermal aktivitesinin yüksek olduğu olan bölgelerde bulunmaktadır