Buzul Aşındırma Şekilleri Nelerdir

BUZUL VADİSİ


Buzul aşındırması sonucu oluşan “U” şeklindeki vadilerdir Akarsu vadilerine göre boyları kısadır ve sürekli iniş göstermezler (inişli –çıkışlıdır)

HÖRGÜÇ KAYA

Farklı aşınma sonucu oluşan ve genellikle deve hörgücüne benzeyen kayalardır

SİRK (BUZ YALAĞI)

Dağların üst kısmında aşındırma ile oluşan küçük çukurluklardır

MOREN

Buzulların aşındırarak taşıdığı kum çakıl gibi maddelere moren denir

DRUMLİN

Buzul biriktirmesi ile oluşan alçak tepelere(ters kaşık şeklinde) denir

SANDER DÜZLÜĞÜ

Buzulların eridiği yerde ortaya çıkan akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir

Türkiye’nin bugünkü yer şekillerinin oluşmasında en az etkili olan dış kuvvet buzullardır Buzulların en etkili olduğu bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi'dir Sebebi; yükseltisinin fazla olmasıdırAyrıca Doğu Karadeniz Bölümünde Kaçkar Dağı İç Anadolu Bölgesi'nde Erciyes Dağı Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar ve Marmara Bölgesi'nde Uludağ'da etkilidir