Türkiyede Sel Olayının En Fazla Görüldüğü Bölge

Türkiye’de çok sık görülen doğal tehlikelerin başında sel olayları gelmektedir Önemli can ve mal kaybına neden olan ve değişik nedenlerle oluşan sel ülkemizin hızla değişen ve gelişensosyal ve ekonomik yapısı içinde daha da etkili olmakta büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığı afete dönüşmektedir

Ülkemizde ise en fazla sel felaketi Karadeniz Bölgesi’nde ve büyük ırmakların vadilerindeki ovalarda yaşanır

Alıntı