Hak Nedir - Hak Ne Demek

Hakların tanımı hakkında birden çok teori mevcuttur Bunlar irade teoremimenfaat teooremi ve ikisinin karması biçiminde düşünülebilir Hak bireyin diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir Bu yetkilerin belirli bir sınırı vardırBu haklar aşıldığı takdirde aşan kişi cezanlandırılabilir ya da bu aşmayla hakkını ihlal ettiği kişiye tazminat ödemeye mahkûm edilebilir Hak kullanılırken başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fiil teşkil eder

Hak kavramı

hakhareket ve varlığın meşruiyet kaynağıdırörneğin insan yaşama hakkına dayanarak yaşamını sürdürürya da düşünce özgürlüğü hakkına dayanarak düşünce izharında bulunurİnsanhayvanlar ya da herhengi bir mahluk gibi iradesi herhangi bir şekilde sınırlanmadığı için bu kaynağa dayanarak herşeyi yapabilirAma bu şekilde davranırsa kaos ortaya çıkar ve düzen ihtiyacı ortaya çıkarDüzen kuralların konulması ve uyulmasını sağlamak amacıylauyulmadığı takdirde müeyyidelendirilmesi ile oluşurBu kuralları devlet belirler Devletbu kuralları belirlerken meşruiyet kaynağını insanların ona düzeni sağlasın diye devrettiği haklardan alır