Soğurulma etkisi devamlı olan bir ses kaynağının oluşturduğu ses basınç şiddetini odanın herhangi bir yerinde ölçerek anlayabiliriz Devamlı olarak artan yansımaların etkisine rağmen sürekli artmak yerine ses şiddeti ölçüm yerinde kısa bir süre sonra dengelenir

Bu dengelenme giren ses enerjisi şiddetinin oda sınırlarını teşkil eden yüzeylerin soğurma yeteneğine eşit olduğunu gösterir Oda içine soğurucu farklı materyeller eklendiğinde ses basınç şiddeti düşer Bu da yansıma enerjisi azaltıldığı için oluşur
Oda içi tipik soğurucu yüzeyler halı veya perdedir

Bunlar basit gözenekli soğuruculardır Hava moleküllerinin hareketini sınırlayıp ses enerjisini emerler Sürtünme etkisiyle ses enerjisini ısıya dönüştürürler

Gözenekli soğurucuların en etkili oldukları konum ses dalgasının maksimum partikül hızına ulaştığı yerdir Bu konum yansıma yüzeyinden bir çeyrek dalga boyu uzağında olmalı (ses dalgası 90 derece yansıdığında) ve dolayısı ile frekans bağımlıdır

Halı yansıma yüzeyine yakın olan bir soğurucu örneğidir Yüksek frekansları daha çok soğurur zira çeyrek dalga boyu boyutları halının kalınlığı ile benzerlik arzeder

Odanın diğer yüzeyleri farklı frekansları da farklı miktarlarda soğururlar Bu soğurma oranları kontrol ve ayar edilerek bir odanın müzik için “sıcaklığını” veya konuşma için “açıklığını” ayarlamak mümkün olmaktadır