Tết - Vietnam'da yeni yıl.
Tet (harf) - İbrani alfabesinde bir harf.