Arapça bedel bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup büdela da bu meyanda zikredilir. Karşılık halef şerefli cömert ivaz gibi lügat manaları bulunmaktadır. Tasavvufta ise veliler arasında insanların işlerinde tasarruf için mânevi müsaade verilmiş kişilerdir. Türkçe'de kullandığımız abdal (hatta aptal) kelimesi. Arapça "Ebdal"den bozmadır. Kamus-ı Türkî'de safderun ahmak bir şeye akıl yormaz kalendermeşrep ve derviş adam şeklinde tarif edilir.

Tasavvufta abdal rical-i gaybtendir. Kur'an-ı Kerim'de geçmemekle birlikte. Aliyyü'l-Kari'nin Mevzuatı'ndan öğrendiğimize

II 1265)." Sizden önceki ümmete mensup bir kişi hesaba çekildi. Hayırlı bir ameli bulunamadı. Ancak yumuşak bir insandı. Hizmetçilerine emrederken zora koşmazdı. ALLAH (c) şöyle buyurdu. "Buna ondan daha lâyıkız onu affediniz (bırakınız)" Keşfu'l-Hafa l 135. Bu isim Kur'an'da beş yerde geçer.